Loolaan 37Het lijkt er op, dat op deze locatie al in 1832 een woning staat van Jan Voogd, kleermaker.

Op de kaart van 1860 van v. Bruggen staat de weduwe Bronsvoort geb. van Beek (geb. 28-7-1835), die een winkel heeft, nl. de Bijenkorf. Het schijnt een groter pand te zijn, want omstreeks 1870 draagt het twee nummers. 206a Wordt bewoond door de Familie Jonker- van Egthuizen. De heer Jonker overlijdt in juli 1874.
In 206b woont de weduwe Bronsvoort.

Van 9 mei 1871 tot juli 1872 staat er ook de naam Velthoen.

In 1872 komt de Burgemeester J.A. van Hasselt er wonen tot plm. 1890.

In 1892 komt Kornelis Boks, (geb. 10-3-1833 te Beekbergen) met zijn vrouw (12-8-1898)

Op 8 november 1898 komt het echtpaar Schutte Wolf (geb. 31-3-1832).

1n 1903 komt J.W.F. Scheurleer van nummer 22. Hij overlijdt op 18 september 1905 Zijn weduwe vertrekt op 3 februari 1906 naar Den Haag.

De volgende bewoners kwamen op 6 april 1908 vanuit Ned-Indi en was het gezin van de in St. Petersburg geboren koopman Nicolaas Companjen (1862-1921) en zijn in Zwolle geboren vrouw Anne Marie Jeanne Hissink (1879-1958), ze hadden vijf inwonende kinderen. Op 11 februari 1909 vertrokken ze weer naar Ned-Indi . Later woonden ze ook nog aan de Van der Houven van Oordtlaan 6 en Loolaan 48 (Villa Samarang).

De burgemeester mr. W. Rosmalen Nepveu (geb. 23-9-1866) neemt er in 1910 samen met zijn echtgenote jonkvr. H.C.J.W. de Bordes zijn intrek. Hij is burgemeester van Apeldoorn van 1910 tot 1934. In zijn ambtsperiode wordt in 1917 Berg en Bosch aangekocht. Hij vertrekt op 13 januari 1937 naar Brussel. Hij overlijdt op 20 april 1950 te Bussum.

Op 5 februari 1938 komt Ibele Heeringa (geb. 31-5-1908 te Groningen), huisarts er te wonen vanaf nummer 47, waar hij zich op 14 november 1932 had gevestigd. Wanneer zijn vrouw geb. Geertje Hazenberg (5 juli 1917) op 25 november 1937 komt te overlijden wordt dit in de christelijk gereformeerde vrouwenkring als een gemis ervaren. In maart 1939 hertrouwt hij. In de oorlogsjaren wordt hij mogelijk door de Duitsers uit zijn huis gezet, op 25 februari 1943 is zijn adres Kerklaan 45, op 12 april 1944, Regentesselaan 21. Hij was een van de voormannen van het medisch contact. Deze ondergrondse organisatie van de Nederlandse artsen was op 24 augustus 1941 opgezet om zich tegen de dwang van de Duitsers te verzetten. De leider in Apeldoorn was dr. H.F.W. Dubois, oogarts.
Na de oorlog is er een Canadees vervoersbureau in de villa gehuisvest. Heeringa keert op 1 maart 1946 weer naar de Loolaan 37 terug, maar verlaat op 12 april 1946 Apeldoorn en gaat naar Garijp. (Frl.)

Loolaan 37 ten tijde van de huisarts Heeringa. (Foto: J. Heeringa)

Daarna is "de Branding" er gehuisvest. De directrice woont in een huisje in de tuin: "De Kleine Branding". Na de brand in juni 1961 wordt de villa weer hersteld. Tijdens deze herbouw periode zijn de pupillen ondergebracht in het huis van de jagermeester van prinses Wilhelmina, achter hotel Bloemink gelegen. De Branding is een idealisch opgezette opvoedkundige beweging, opgezet door de dames A.C. Bordewijk-Roepman (huiseigenaresse) en F.J. de Clerq-Zubli, die betere wereldburgers wilden opleiden. De opgenomen kinderen gingen hier in Apeldoorn op school. Zij hadden weinig contact naar buiten. In een uitzending van "Andere tijden" in april 2009 op de televisie, werd gesuggereerd dat het meer een sekte-achtig geheel leek. Waarschijnlijk hebben de oprichtsters, ouder geworden, hun idialisme te eng vastgehouden.

In 1972 werd het gebouw afgebroken en opgenomen in het appartementencomplex de Lindenhove.W. Wijk, januari 2009.