Architect C.M. Gardenier

Ir. Cornelis Marinus (Cor) Gardenier (1856-1936)

Ir. Cornelis Marinus (Cor) Gardenier

Coll. W. Boomgaard

Cornelis Marinus Gardenier is geboren op 13 juli 1856 te Rotterdam. In 1875 behaalde hij zijn HBS diploma, vervolgens ging hij naar Delft waar hij in 1881 afstudeerde als civiel-ingenieur. Daarna is hij enkele jaren werkzaam geweest bij de Lokaal Spoorweg Maatschappij Willem III. In 1884 richtte hij een technisch-bureau voor watervoorziening op en schreef diverse patenten op zijn naam.

Hij trouwde op 24 juni 1887 te Nuenen (NB) met de eveneens in Rotterdam geboren Elizabeth Buijsman (1858-1927).

Gardenier was al enkele jaren in Apeldoorn aan het werk voordat het echtpaar zich op 17 oktober 1887 vanuit Nuenen zich permanent in Apeldoorn ging vestigen. Misschien wel via zijn zuster die hier al woonde en getrouwd was met de gemeente-architect S.J. de Rooij.
Als eerste woonadres vond ik Brinklaan A 8/3 waar ze kort hebben gewoond totdat zijn zelf ontworpen woonhuis/kantoor aan de Hoofdstraat 127 gereed was. Ze kregen hier vier kinderen, Elizabeth Anthonia (1888), Alida Johanna (1890), Jacobus Johannes (1892) en Lucretia (1896). In 1900 kocht Gardenier de oude villa Loolaan 20, hij liet het pand slopen en ontwierp een nieuwe villa waar ze als gezin gingen wonen.

Vanaf ca. 1905 heeft Gardenier nauwelijks of geen huizen meer ontworpen omdat hij ook gemeenteraadslid in Apeldoorn was en beide functies mogelijk niet meer te combineren waren.

Op 6 november 1916 verhuisde het echtpaar naar de Koningslaan 21 te Utrecht. Elizabeth overleed daar in 1927 op 68-jarige leeftijd en negen jaar later in 1936 overleed Cornelis Marinus op 80-jarige leeftijd.

Gardenier als bestuurder:

- Bestuurslid Vereeniging tot Veraangenaming van het Verblijf (VVV)
- Vice-voorzitter Apeldoornsche IJsclub
- Bestuurslid van de Volks-Leesbibliotheek
- Bestuurslid Gezondheids-Commissie
- Commissielid Gasfabriek
- Bestuurslid Sociëteit
- Secretaris Apeldoornsche Tramweg Maatschappij
- Penningmeester Garanten Vereeniging
- Penningmeester Ned. Protestantenbond afd. Apeldoorn
- Voorzitter Schoolvereeniging Eikenstein
- Voorzitter van de Apeldoornsche bad- en zweminrichting
- Eén van de oprichters van de historische vereniging Felua.

De tot nu toe bekende ontwerpen van Gardenier:

In Apeldoorn:

Arnhemseweg 8
Badhuisweg (Het Badhuis)
Beekstraat 22
Bosweg 8
Brinklaan 68
Canadalaan 1
Canadalaan 48
Deventerstraat 4-6
Deventerstraat 14
Deventerstraat 27
Deventerstraat 38
Deventerstraat 43
Deventerstraat 45
Hoofdstraat 32-34
Hoofdstraat 56-58
Hoofdstraat 57
Hoofdstraat 122-126
Hoofdstraat 127 (eigen woonhuis)
Hoofdstraat 128-130
Hoofdstraat 153-155
Kerklaan 16
Kerklaan 18-20
Kerklaan 22
Loolaan 20 (eigen woonhuis)
Loolaan 44
Molleruslaan 12
Soerenseweg 23
Stationsplein 1
Tutein Noltheniuslaan 21
Tutein Noltheniuslaan 24
Tutein Noltheniuslaan 32
Tutein Noltheniuslaan 40
Tutein Noltheniuslaan 44
Wilhelminapark 1
Wilhelminapark 3
Wilhelminapark 4
Wilhelminapark 5
Wilhelminapark 7

Gesloopt
Gesloopt


Gesloopt
Verbouwd
Gesloopt


Gesloopt
Gesloopt
Gesloopt

Gesloopt

Gesloopt


Gesloopt
Gesloopt


Gesloopt

GeslooptGemeentelijk monument

Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument


Gemeentelijk monumentGemeentelijk monument
Gemeentelijk monument

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Gemeentelijk monument

Gemeentelijk monument

Gemeentelijk monument

Buiten Apeldoorn:

Dorpsstraat 49 - Beekbergen
Houtrijk 14 - Nuenen
Papenvoort 17 - Nuenen
Rijksstraatweg 42 - Twello

Gesloopt
GeslooptGemeentelijk monument

Verbouwingen van al bestaande panden:

Deventerstraat 28 (Hotel de Moriaan)
Kerklaan 17 (Kegelbaan bij de Sociëteit)
Vosselmanstraat 2 (Berkenstein)

Gesloopt
GeslooptGemeentelijk monument

Mogelijke ontwerpen van Gardenier:

Bandalaan 17
Canadalaan 35
Gardenierslaan 10
Koninginnelaan 18-20
Mr. Van Rhemenslaan 11
Professor Röntgenstraat 12
Professor Röntgenstraat 21
Tutein Noltheniuslaan 23
Tutein Noltheniuslaan 26
Wilhelminapark 19

Gesloopt
Gesloopt


Gemeentelijk monument

Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument

Karakteristiek pand

Rechts het in 1888 gebouwde kantoor/woonhuis van de familie Gardenier aan de Hoofdstraat 127.
(Foto: coll. W. Boomgaard)

Het nieuwe kantoor/woonhuis van de familie Gardenier aan de Loolaan 20, gebouwd in ca. 1900.
(Foto: coll. fam. Gardenier)