Voor 1946: Marialaan

Raad van B&W van 07 maart 1882: Weg gelegen van de Kerklaan naar Marialust.

De Marialaan was de oprijlaan naar het landgoed Marialust. In het Verzetstrijderspark staan twee witte palen die eerder aan het begin van de Marialaan stonden (ter hoogte van de Loolaan) als markering van de oprijlaan van het landgoed.

Op 21 december 1945 lag er een voorstel bij de gemeenteraad, dat luidde als volgt: Het ligt in ons voornemen, als onderdeel van het officiële afscheid van de plaatselijke Canadeesche legerleiding, waarvoor wij U in ons voorstel van 4 december j.l. een crediet hebben gevraagd, een herdenkingsboom te planten op het tot het Kerkplein behoorende grasgazon nabij de Marialaan en de Loolaan, waarvoor wij toestemming hebben verzocht aan de Kerkvoogdij der Nederlandsch Hervormde Kerk. Het planten van dezen boom zal een eenigszins plechtig karakter dragen. Wij zouden het toejuichen, indien daarbij tevens zou kunnen worden medegedeeld, dat een der wegen in het centrum der gemeente in het vervolg den naam zal dragen van het vaderland onzer bevrijders. Indien Uwe vergadering met deze gedachte instemt, zouden wij U willen adviseeren hiervoor te kiezen de Marialaan, omdat deze laan bij den te planten herdenkingsboom aanvangt en tevens, omdat zij tijdens het verblijf van de Canadeezen door hen als hoofdverkeersweg zeer intens is gebruikt. Wij stellen U dus voor aan de Marialaan den naam Canadalaan te geven.

Sinds 1945 draagt deze laan dus de naam Canadalaan en niet meer Marialaan zoals deze weg naar Marialust eerst heette.


Alle panden in de Canadalaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Canadalaan 1

Oude huisnummers: AA 247 - A 691 - A 311
Bouwjaar: Voor 1887
Architect/aannemer: C.M. Gardenier
Verbouwd tot huidige woning: 1947

De eerste bewoner die ik vond op dit adres was de in Dordrecht geboren emeritus predikant dr. Mattheus Theodorus Vos Uiterlimmige (1807-1890). Hij woonde hier met de in Apeldoorn geboren dienstbode Hosina Brinkman (vermelding Ericagids 1887, mogelijk woonde hij hier al langer of als eerste).
Destijds was het huis gelegen aan de Schaapmarkt A 311. De Schaapmarkt was het terrein gelegen tussen Canadalaan, Loolaan en Kerklaan. Rond 1893 werd de naam Schaapmarkt niet meer gebruikt.

Latere bewoners waren: koopman/winkelier Frederik Kamphuis, emeritus predikant der gereformeerde gemeente G.A. de Jong, mevr. M.H. Mos, mej. J.C. Woerman, A.W. Peteri, ingenieur C.L.M. Vogelenzang, de accountant J. Frowijn, W. Heinsius, wed. J.C. Itmann geb. A. Hollander en de directeur G. de Wit.

In 1946 gaf de weduwe Ittman-Hollander opdracht aan architect Chr. ten Tuynte om het huis te moderniseren en in 1947 werd het huis verbouwd tot de woning zoals we hem nu kennen.

Canadalaan 3-3²

Oude huisnummers: AA 243 - A 690/2
Bouwjaar 1e woning: 1900
Architect: (mogelijk) A. van Driesum
Oude foto: Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Bouwjaar huidige woning: 1934
Architect huidige woning: T.G. Slijkhuis

De eerste bewoners kwamen hier op 28 juni 1900, het waren de in Apeldoorn geboren boekhandelaar Albertus Pull ter Gunne (1870-1906) en zijn in Rotterdam geboren vrouw, Johanna Wilhelmina Marius (1878-19?). Ze kregen twee zonen. Albertus overlijd op 11 juli 1906 op 36-jarige leeftijd. In 1921 trouwt de weduwe opnieuw met zenuwarts C.J. Marcus en in 1926 vertrekken ze naar Den Haag.

Daarna was hier de Apeldoornse Radio-Centrale gevestigd. Het pand is verloren gegaan door een brand op 6 juni 1934. De NV Radio Distributie Maatschappij heeft opdracht tot sloop en herbouw gegeven.
Op nr. 3 kwam weer de Radio Centrale en op nr. 3-2 woonde radio-monteur P. Possemis.

- Meer foto's en een advertentie, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 5

Oude huisnummers: AA 240 - A 688 - A 311/2
Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: Niet bekend (mogelijk C. Emming)

De eerste bewoners op dit adres waren het gezin van toneelspeler Daniël Hendrik Nicolaas van Ollefen. Hij woonde hier met zijn vrouw, Wilhelmina Alida van Laan en twee kinderen. In een Ericagids staat te lezen dat hij erelid was van de Toneelvereniging "Van Ollefen". Het stadsarchief van Amsterdam heeft een portret van hem (klik HIER).
Op 22 april 1895 kwam de rustend geneesheer Dirk van Grootveld met vrouw Louisa Christina Fivez de Malines en dienstbode Teuntje van 't Gerigt naar hier. Zij bleven tot 11 april 1901 want toen kwam de weduwe Bertha Elisabeth van Delden-van Osselen hier wonen. Inwonend was mej. Maria van der Horst van Lil, de dienstbode was Johanna van der Vrugt.

Andere bewoners waren: de tandarts J.P.A. Ubbens, gepensioneerd hoofd ener openbare lagere school Frank Nijhof, hij woonde hier met twee zusters; Geziena en Reintje. Vervolgens de machine bankwerker J. Voorhorst, een leraar aan de R.K. school E. Scheltens, verpleegster mevr. W. de Koning, ziekenverzorgster mevr. C. den Hollander, huisvrouw mevr. G. Verkerk en electriciën J.H. Stolle.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 7

Oude huisnummers: AA 238 - A 687 - A 311/3
Bouwjaar: 1881
Architect/aannemer: Niet bekend (mogelijk C. Emming)

Dit huis had oorspronkelijk dezelfde ornamenten boven de ramen als nummer 5. Een schilder heeft mij eens verteld dat hij ze moest verwijderen van een vroegere eigenaar.

De eerste bewoonster was de in Dordrecht geboren Johanna Christina den Hartog (1818-1888), zij was weduwe van Jacobus Cornelis van Eijsden (1816-1877). Ze woonde hier met een zes jaar oudere broer maar zij was de hoofdbewoonster. Inwonend was de nicht, Anna Philippina Korthals (1841-1901). Na het overlijden van Johanna Christina den Hartog heeft de nicht hier waarschijnlijk nog een tijd gewoond.

Canadalaan 9

Oude huisnummers: AA 236 - A 686 - A 316/4
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste bewoners waren waarschijnlijk het gezin van de in Dalfsen geboren graaf Ferdinand Christiaan George van Rechteren Limpurg (1832-1989). Vervolgens kwam in ca. 1887 het gezin van de gepensioneerde kapitein-luitenant ter zee, Anthony Johannes Willekens. Rond 1889 werd het huis bewoond door het gezin van makelaar D. Slummer.

Canadalaan 11

Oude huisnummers: AA 234 - A 684 en A 685 - A 316/3?
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De eerste bewoner was de barones Marie Agathe Gerardine Robertine Taets van Amerongen, weduwe van predikant Willem Jacob Jorissen. Zij woonde hier met vier kinderen en dienstbode Gijsberta Hendrika van Houtum. Rond 1892 staat op dit adres haar zoon Tancmar Marie Felix Carel als hoofdbewoner vermeld. Hij is inspecteur bij de H.IJ.S.M.

Latere bewoners zijn: (ca. 1909) de bloemist jhr. Dirk Bas Backer, de oogarts Izaak Noyon. Later is het ook nog een pension geweest met als pensionhouders H. Bockweg en G. van der Pol.
In de jaren '70 is het pand gekoppeld aan nr. 13 en deden beide panden dienst als verpleeghuis Eirene.

Canadalaan 13

Oude huisnummers: AA 233 - A 683 - A 311/3
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste bewoner heb ik niet kunnen vinden maar vanaf 16 november 1887 woont hier de 42-jarige mej. Anna Dorothea Cornelia Statius Muller. Inwonend zijn de 38-jarige mej. Marie Jeannette Spengler en de dienstbodes Hilletje van der Trappe en later Maria Wilhelmina Wolven.
Vanaf 11 mei 1892 kwam de huisarts J.F.F. Campbell. Op 15 oktober 1895 kwam het gezin van H.G. Hildebrandt, hij was gepensioneerd Kapitein ter Zee. Rond 1905 het gezin van dr. Cato Metzlar hij kwam van de Nassaulaan 3. In 1919 kwam dr. G.A.T. Dasbach hier wonen en praktijk houden. In de jaren '50 werd de praktijk overgenomen door zijn zoon F. T. Dasbach.
Daarna heeft de villa heel lang dienst gedaan als verpleeghuis "Eirene" van de familie Schurer, later een dependance van verpleeghuis Randerode en nu een kinderdagverblijf.

-Extra foto, klik HIER

Canadalaan 15

Oude huisnummers: AA 173 - A 634 - A 311/4
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: M. Veldhoen
Oude foto: Coll. B. Meester

Als eerste vinden we op dit adres in 1887 de in Voorst geboren timmerman Marten Veldhoen (1838-1916) en zijn in Vaassen geboren vrouw Gerritje Toewater (1840-1923). In 1897 verhuizen ze naar de Hofstraat.

Op 6 augustus 1897 komt de weduwe Henriette Maria Benjamina Brandt-Noordhoek Hegt met twee dochters en haar zuster hier wonen. Rond 1898 hadden de gezusters Sterenberg hier een pension.

Canadalaan 17

Oude huisnummers: AA 174 - A 634/2
Voorheen: "De Schuilenburg" en "Ark van Noach"
Bouwjaar: 1891
Architect/aannemer: Niet bekend
Verbouwd tot huidige woning in: 1977
Eerste steen: Klik HIER
Oude foto: Fam. Homan

De Rotterdammer Willem Andries Francis Zack (1859-1900) kocht in 1891 een stukje bouwterrein van de timmerman Marten Veldhoen (wonende op nr. 15) voor 620 gulden. Hij liet daar toen een huis op bouwen voor zijn moeder, de in Rotterdam geboren weduwe Gerdina Johanna Green (1837-1924). Misschien was Veldhoen ook de aannemer maar dat weten we niet zeker.
Willem Zack woonde zelf in 'Villa Gerardina' aan de Mr. van Hasseltlaan 27. Na het overlijden van Zack in 1900 werd dit huis op een veiling gekocht door de architect Andries van Driesum voor 3920 gulden. De moeder van Zack bleef wel wonen tot haar dood in 1924.

Vervolgens woonde hier de in Voigtshagen (Dld.) geboren koetsier-majoor van Hare Majesteit de Koningin, Joachim Johann Karl Martin Schwebke (1865-1944). Hij woonde hiervoor aan de Wendenlaan 18.

Daarna is Canadalaan 17 in verschillende handen geweest; de hoofdconducteur van de Nederlandse Spoorwegen, H.W. Eerenst, de assistent-verkoopleider J. Kolenbrander, de demonstr. (?) J.H.U. Brunsting, de weduwe K.R. Postma, de vertegenwoordiger D.J. van Schuilenburg en E. Noach. Noach hield er een pension onder de naam "Ark van Noach".

In 1941 werd het door J. Kolenbrander nog verbouwd en in 1977 is er een nieuwe muur omheen gezet, waardoor de oude uitstraling is verdwenen. De 'eerste steen', een fraaie trap en het smeedijzeren hekwerk herinneren nog aan het verleden.

-Extra foto, klik HIER

Canadalaan 19

Oude huisnummers: AA 175 - A 635 - A 311/17
"West-Frisia"
Bouwjaar: 1888
Architect/aannemer: Niet bekend
Verbouwd tot huidige woning: 1956

Eerste bewoners waren Elisabeth Henriëtte Cohen-Ooijkaas (geb. 18-4-1850 te Paramaribo) met dochter Annij Christine (geb. 19-3-1879 te Edinburg, Schotland). Zij woonden eerst in bij Marten Veldhoen op nr. 15. Volgende bewoner was de gepensioneerde Oost-Indisch ambtenaar Hendrik Step, hij kwam hier in 1909 wonen.
Latere bewoners waren: mej. T. Spoor, betonfabrikant J. Peetoom en later zoon W.M. Peetoom en fam. Pouw.
Waarschijnlijk heeft Jan Peetoom het pand de naam "West-Frisia" gegeven. Hij kwam uit Berkhout (West-Friesland).

Canadalaan 21

Oude huisnummers: AA 177 - A 636 - A 312/2
Voorheen: "Rozenzicht"
Bouwjaar: 1886
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Evert Pol

De eerste bewoner was Willem Buisman, gepensioneerd rijksambtenaar Hij woonde hier met vrouw, Jenneken Liliane van den Broek, dochter Anna Geertruida en zoon Jan, inwonend was Jan Jacob Guilliaume.

Andere bewoners waren: Johanna Marie Grevelink, F.P.K. Uzeret, predikant P.J.M. de Bruin, Johanna Catrina Bodijn, onderwijzer H.P. Buijsman, kweekschool leerlingen; Hendrikje Brinks, Catharine Samson, Maria van Harten, Wilhelmina Lamberta van Engel en Magdalena Maria Koopman.

Vanaf 3 november 1896 was er hier een pension gevestigd, de pensionhoudster was de weduwe Helena Aletta Backer-Schievink, zij woonde hier met 2 zoons en haar moeder. Vaste inwoners waren: mevr. W.C.H. Vos, Anne Schilstra, onderwijzer G.J. Nieuwenhuis, mej. H.S. 's Engelbronner en C.J. van Harlingen.

Vervolgens woonden er nog: de gepensioneerde hoofdinspecteur van politie A.P. Scheltema, de huishoudster E.M. Luxwolda, mej. H.I. van der Stadt en haar zus mej. A.M.E. van der Stadt, de Nederlands Chr. Bond voor Overheidspersoneel was er gevestigd, de adjudant commies rijksbelastingen G. Kamphuis en makelaar H. Wiegman.

Ton Kamphuis: We kunnen nog aanvullen dat mijn moeder eind 1948 tot de verhuizing in 1956 boven met wat dames naailessen heeft gegeven, ook naaide ze voor de elite van Apeldoorn. Haar vriendin is later alleen met de naaischool verder gegaan omdat het niet gebruikelijk was dat een vrouw van een rijksambtenaar een eigen bedrijf had. Helaas is zij zelf in 1958 overleden en zoeken we nog naar de verhalen van en over haar.
Gesloopt vanwege nieuwbouw Barnabaskerk.

Canadalaan 23

Oude huisnummers: AA 179 - A 637 - ?
Bouwjaar: ca. 1886
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners die ik op dit adres heb kunnen vinden waren Huibregt Groenewegen (1816-1891) en zijn vrouw Cornelia van Aartrijk (1830-1907).
Vanaf 8 november 1892 wonen hier Johannes Pothoven (1830-1909) en zijn vrouw Geertruida van der Klugt. (1829-1918)

Toen in 1894 deze woning en het terrein hiernaast (nr. 25) werd aangekocht door de christelijk gereformeerde gemeente werd er een kerk gebouwd en ging deze woning dienst doen als kosterswoning. De tuinman Gerrit Kramer (1863-1907) werd koster, hij woonde hier met zijn vrouw Maria Berendina Schurink (1862-1921). De huur bedroeg fl. 20,- per jaar. Na het overlijden van Kramer in 1907 werd zijn vrouw de kosteres, ze heeft hier nog gewoond tot deze woning gesloopt werd t.b.v. nieuwbouw van de kerk in 1919.

Canadalaan 25 - Barnabaskerk

Oud huisnummer: AA 180
Bouwjaar 1e Kerk: 1894
Architect/aannemer: W. Timmer
Oude Foto: Archief Barnabaskerk

Op woensdagavond 27 december werd de kerk geopend door ds. Wisse uit 's-Gravenhage.

Bouwjaar huidige kerk: 1919
Architect: J.A. Heuvelink
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijk monument

In 1894 is het terrein aangekocht door de Christelijke Gereformeerde Gemeente. Door de vestiging van de Theologische School werd een toename van leden verwacht, waardoor een groter kerkgebouw nodig was. Op 5 april 1919 is daarom besloten om op dezelfde plek een nieuwe kerk en kosterswoning te bouwen. De eerste steen werd gelegd op 1 oktober 1919 en op 30 september 1920 werd de kerk in gebruik genomen in de dienst die geleid werd door docent De Bruin.
Sinds 1923 staat er een grotere uitvoering van het ontwerp van Heuvelink in Nijverdal. De toenmalige ds. Müller was zo gecharmeerd van het ontwerp en het aanzien van de kerk dat hij gelijk met de tekeningen en foto's terugkeerde naar Nijverdal om zijn gemeente te overtuigen. Architect Heuvelink heeft opdracht gekregen het ontwerp te maken en de kerk is gebouwd door aannemer Gebr. de Heer. (Zie: http://goo.gl/maps/ghZRQ)

-Op de oude foto ziet u van links naar rechts, Canadalaan 23, de kosterswoning, no. 25, de eerste kerk gebouwd in 1895 en de pastorie op nr. 27.

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 27

Oude huisnummers: AA 181 - A 638 - 311/16?
Bouwjaar: 1886
Architect/aannemer: Niet bekend

Vanaf 1895 is deze woning in gebruik geweest als pastorie. De eerste dominee die er met zijn gezin woonde was P.J.M. de Bruin. In 1906 vertrokken ze naar Den Haag. Later is het ook een kosterswoning geweest.

Ook is het huis in gebruik geweest als pension "Apeldoorn". Voor een oude advertentie, klik HIER

Canadalaan 27²

Bouwjaar: 1921
Architect/aannemer: J.W. van der Kraats

Dit huis is gezet in opdracht van de weduwe Hendrika Maria van der Kraats, het is gebouwd door haar zoon Johannes Wouter van der Kraats, timmerman/aannemer uit de Piet Joubertstraat.
De eerste bewoners kwamen op 30 juni 1921 vanuit Amsterdam naar hier, het waren Johannes Draijer, zus Jacoba Alida en nicht Gerardina Johanna Hageman. In 1938 kwam K.G. Maters hier wonen.
Andere bewoners waren: Hoofd eener school T. Wieringa en directeur Revalidatie Centrum, H.H. Bockweg.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 29

Oude huisnummers: AA 184 - A 641 - ?
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand

Canadalaan 31

Oude huisnummers: AA 187 - A 641/2 - ?
Bouwjaar villa: ca. 1899-1900
Architect/aannemer: (Waarschijnlijk) C.M. Gardenier

Bouwjaar nieuwe woning: 1979
Architect: W.F. Hekhuysen
Oude foto: R.J.H. Haaksma

Op deze plek heeft voor de oude villa ook nog een boerderij gestaan. Deze behoorde tot het landgoed "Marialust".

Canadalaan 35

Oude huisnummers: AA 189 - A 653 - A 315/3b
Bouwjaar: ca. 1886
Architect/aannemer: (Waarschijnlijk) C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Op 21 april 1886 kwamen de eerste bewoners, het waren de in Oldemarkt geboren Jacob Poppes van Dijk (1826-1890) en zijn in Lemmer geboren vrouw Antje Gurbes Reitsma (1828-1907). Ze woonden hier met twee dochters. De villa was destijds nog genummerd als Wilhelminapark.

In de periode van 27 april 1905 tot 1907 was hier een tehuis voor kinderen onder leiding van de dames Anna Snellen en Hendrika Wilhelmina van Raalten.

De volgende bewoners kwamen op 6 mei 1907 en waren het gezin van Johan Laurens Nering Bögel (1863-1924) en Anna Sjoerdina van der Weij (1866-1948), ze hadden twee zonen en een dochter. De dienstbode was Gerritje Evers.

Op 26 april 1909 kwam het gezin van de houthandelaar Martinus Adrianus van Regteren Altena (1866-1929).

In 1922 op 9 mei kwamen de volgende bewoners. Het was het gezin van de bacterioloog Jonas Mozes Elias Snuijf (1877-1947). Het adresboek 1932 geeft aan dat er op dit adres het Lacto bacteriologisch laboratorium gevestigd was. Opvallend is het aantal dienstbodes wat hier gewerkt heeft.

In 1945 hebben er Canadese militairen in gezeten. Op zolder waren er op de balken allemaal maple leafs aangebracht en had het kamertje van de bediende (op zolder) de naam "My sunny home".

Na de 2e wereldoorlog is het pand aangekocht door de graanhandelaar Peter Kippers. Hij ging hier niet zelf wonen maar zijn zuster, mej. Gerritdina (Dien) Kippers. Zij woonde eerder aan de Mauritslaan 26 waar zij het pension Hoogebeintum runde. In de oorlog werd dat pand gevorderd en vertrok ze naar de Marialaan waar ze tot 1984 pension Hoogebeintum voortzette.

Vervolgens is het nog een tijd kamerverhuur geweest.

-Extra foto's klik HIER

Canadalaan 41

Oude huisnummers: 37 -AA 190 - A 643 - A 312/3
Voorheen: "Weymar"
Bouwjaar: ca. 1887
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op de plek waar nu deze drieslag (bouwjaar 1975) staat, stond eerder een oude villa genaamd "Weymar". De villa is genummerd geweest als Maria's Lust A 312/3 en Mr. Van Hasseltlaan A 643 maar ook als Marialaan 37 (nu Canadalaan).

De eerste bewoner was Maria Louisa Schoor, weduwe van de gepensioneerde Schout bij Nacht, J.P.G. Muller (1816-1888). De weduwe woonde hier met één dochter en zes zonen. Mogelijk was het ook een pension.

Ten tijde van de oude foto woonde hier de kinderarts mej. H.L. Verschoor en inwonend was de lerares Kweekschool mej. G.G. Tiemersma.

De oude villa is in 1975 afgebroken en had huisnummer 37

R.J.H. Haaksma: Van dit pand kan ik u melden dat het Weymar heette, er eerst een vrouwelijke kinderarts, C.W.E. van Veldhuijsen woonde en later een pensionhoudster, Dirkje Burgers (geb. 1890). Zij was overigens wel een Mevrouw; zij was gescheiden van een meneer die tegenover haar in het Parkpension, hoek Mr. Van Hasseltlaan en het Wilhelminapark woonde.
De kamer "en suite" links verhuurde zij enige jaren aan F.H.G. baron van Utenhove (1898-1985).

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 2

Bouwjaar: 1928
Architect: Chr. ten Tuynte
Verbouwingssteen: Klik HIER

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 4

Oude huisnummers: AA 261 - A 696 - A 320
Bouwjaar: ca. 1877
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) H. Mouw
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren Christophina Jozina Lamberts-Donker Curtius en haar dochter Reiniera Alijda Lamberts. Zij vertrokken op 27 april 1880 naar Utrecht.
De volgende bewoners waren de moeder en broers en zussen van Willem Jan Pieter Christiaan Oswald Tulleken (1858-1941). Laatstgenoemde begon hier in 1880 (met een nog onbekende compagnon) de wijnhandel Tulleken & Co. In 1883 is de compagnon blijkbaar verdwenen en lezen we in een publicatie in de Apeldoornsche Courant van 24 februari 1883 dat W.J.P.C.O. Tulleken en zijn broer Oswald Elize een vennootschap zijn aangegaan in Spaansche en Portugeesche wijnen onder de al bestaande naam: "Tulleken & Co".
Rond 1934 is de wijnhandel verdwenen en is W.J.P.C.O. Tulleken beëdigd makelaar in onroerend goed geworden. Klik HIER voor een glaszegel van de fa. Tulleken en Co.

-Klik HIER voor een advertentie uit 1897.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 6-8

Oude huisnummers: AA 259 - A 695 - A 319
Bouwjaar: 1895
Verbouw tot huidig pand: 1928
Architect/aannemer verbouw: A. Jonker
Eerste steen: Klik HIER
Status: Karakteristiek pand

Dit pand is lange tijd in gebruik geweest door begrafenis-ondernemers, klik HIER voor een advertentie uit 1918.

Canadalaan 10

Oude huisnummers: AA 248 - A 693 - ?
Bouwjaar vorig pand: 1845
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Huidig pand: 1893
Architect/aannemer: Niet bekend

Dit huis is ook in gebruik geweest als pension Bresser. Voor een oude advertentie, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 12

Oude huisnummers: AA 246 - A 692 - ?
Bouwjaar: 1894
Architect/aannemer: Niet bekend

De schilder Marinus van de Craats diende in 1908 een aanvraag tot verbouwen in. In de aanvraag staat het volgende omschreven: Verbouwen van een woonhuis door het maken ener verdieping op het bestaande en het maken van een uitbouw ter vergroting van een benedenkamer. De aannemer was J. van de Braak (timmerman en aannemer uit de Loolaan). Eerst was de woning ongeveer van het type wat op nr. 22 staat.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 14-16

Oude huisnummers nr. 14: AA 245 - A 690/b - ?
Oude huisnummers nr. 16: AA 244 - A 690 - ?
Bouwjaar: 1888
Architect/aannemer: Niet bekend
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 18-20

Oude huisnummers 18: AA 242 - A 689/3
Oude huisnummers 20: AA 241 - A 689/2
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren Jacoba Alberdina Nuiver (1854-1934) en haar zuster Eliena Nuiver (1859-1932). De oudste zus was de lerares aardrijkskunde en Duits aan de Kweekschool.

Op 20 november 1926 kwam de volgende bewoner Gustav Blümer. Hij was technicus en kwam uit Duitsland.

Latere bewoners waren o.a: E. Bos, de monteur T. Gaastra, mevr. E. Kimmels weduwe van J.H. te Gussingklo, R. Wilmink, de behanger R.C. Rodenhuis, de koopman E.I. Joseph die grossierde in parfumerie n en kappersbenodigdheden.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 22

Oude huisnummers: AA 239 - A 689
Bouwjaar: 1893
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 22a

Bouwjaar: 1916
Architect: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument

De bouwtekening van deze villa is weer gevonden, het is gebouwd in opdracht van Beijma Thoe Kingma.

Canadalaan 24

Oude huisnummers: AA 235 - ? - ?
"Villa Sonne-Hoeck"
Bouwjaar 1887
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 24²

"De Wingerd"
Bouwjaar: 1922
Architect/aannemer: D. Wiersma
Eerste Steen: Klik HIER

Gebouwd in opdracht van dr. W.H. Jolles. De huisarts Jolles woonde aan de Mr. van Rhemenslaan 9 en dit kavel aan de Canadalaan was eerder een gedeelte van zijn achtertuin en destijds uitrit voor de koets. In 1922 heeft hij er een huis op laten zetten. De eerste bewoner was mej. L.J. Bergakker.

Latere bewoners waren: De procuratiehouder van de N.V. Textiel Maatschappij (Tima), A. Pijnappel en fam. Paul.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 26

Oud huisnummer: AA 233/2
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Dit woonhuis is gebouwd in opdracht van Dirk Adrianus Pieter Kok, een gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar. Hij woonde hier met vrouw Hendrina Reedeker, twee zonen en twee dochters en de dienstbode Trijntje Scherpenisse.

Andere bewoners waren: Mej. M.A. Dikema (waarschijnlijk pensionhoudster), J.F. Kempen, de wed. C.G. von Zeppelin, mej. W.J.G.C. van Dijk, mej. J.W. de Graaf, mevr. M.E. Neelmeijer, ds. G. Bolkenstein, de longarts J. van der Lee, G. Joh. Hageman, de onderwijzeres mevr. D. Anneveldt, de werkster mevr. D. Kuiper, Vereniging voor Ziekenhuisverpleging, mevr. M. van Amerongen, pensionhouder Abbekerk.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 28

Oude huisnummers: AA 232 - A 682/6
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: Teunis Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers uit de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. In 1897 bouwde hij daar een huis op Regentesselaan nr. 17, in 1898 het huis op Regentesselaan nr. 19 en de villa Canadalaan 28, waarschijnlijk allen naar eigen ontwerp. In 1919 werd het huis verkocht door de weduwe Eijbers voor fl. 9900,- aan R. Israëls die het een jaar later weer liet veilen.

De eerste bewoners waren de in Meppel geboren Egberdina Frederika van Dijk (1843-1918), zij was weduwe van de eveneens in Meppel geboren azijnfabrikant Gerrit Oosterveen (1844-1895). Ze woonde hier met haar dochter Aafje Elisabeth Oosterveen (1884-1924) en de dienstbode Roelofje Hondel.

Het huis is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk "Historie"; Loterij

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Canadalaan 30

Oude huisnummers: AA 176 - A 635/2 - ?
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Verbouwd tot huidige woning: 1960
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 32

Oude huisnummers: AA 178 - A 640
Bouwjaar: 1900
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de bloemist L.A.C. Victor als tuinmanswoning. In 1900 zijn de eerste bewoners de broers, F.F. Klinkenberg, bloemist en F.D.G. Klinkenberg, tuinman. In 1903 komt de onderwijzer Jacobus Johannes van Burken. In 1909 komt de oud-directrice van het ziekenhuis, mej. C.M. Bosch hier wonen. Andere bewoners waren: de boekhouder J.P.A.W. Hefting, J.F. de Keijzer, de adjudant van de Koninklijke Landmacht G. Hylkema en mevr. van Buren.

Aan de Langeweg 25 staat dezelfde woning maar dan in spiegelbeeld. Wanneer die gebouwd is, is nog niet bekend.Canadalaan 34

Oud huisnummer: AA 178/2
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: J. van Oosterbrugge
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Gebouwd door de timmerman J. van Oosterbrugge van de Koninginnelaan in opdracht van Abraham Nieuwland die er met vrouw en dochter woonde. De volgende bewoner was de oud-hoofd van de 1e christelijke school (Piet Joubertstraat), A. Evers. Andere bewoners waren; A. Smit, Mej. E. Jonkman, de koopvrouw H. van den Brink, A.J. Schoneveld, mevr. Hamster en de familie Nijhuis.

Op de oude foto is nog zichtbaar dat het huis gebouwd is met kalk-zandsteen. De muren zijn later gesausd.

Canadalaan 36

Oud huisnummer: AA 182
Voorheen: "Anna"
Bouwjaar: 1907
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd door de aannemer J.W. Buitenhuis voor fl. 3567,- in opdracht van Willem Haanstra (geb. 26-9-1839 te Oosterwierum). Zijn vrouw, Wikje Holster was een stuk jonger, (geb. in 1863) en woont er in 1936 nog. Het huis is waarschijnlijk genoemd naar de jongste dochter, Aukje Antje Haanstra (Anna?).
De volgende bewoner is Egbert Regts, hij doet in bedrijfskleding en woont er maar kort. Andere bewoners waren; J.G. Lammers, de weduwe J. Ubbens-Wielinga en het gezin van de militair R. Rutte, zij woonden er tot in de jaren '80.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 38

Oud huisnummer: AA 182/3
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoner was de bloemist Jacob Honig. Hij was eigenaar van kwekerij "De Bloemhof" aan de Mr. Van Hasseltlaan 33. Andere bewoners waren; De koopman A.W. Wesselius, De weduwe Honing, de onderwijzer S. Smit, de procuratiehouder van de Ned. Middenstands Bank H. Helmers, de reclame-schilder J. Meijerink, de dames A. en H.M. Ruttink en melkbezorger J.D. ten Voorde.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 40

Oud huisnummer: AA 182/2
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoner was A.H. Stolte, ambtenaar burgelijke stand.
Verdere bewoners waren; de weduwe T. Heeringa-Fockens adj. directrice van het Apeldoornsche Bosch, de weduwe G. Klein Lankhorst-Meister, de winkeljuffrouw J. Rotter, de hulpbesteller van de PTT R. van Wijk, de weduwe A.G. Postma-Kleinlankhorst en de gemeente ambtenaar/onderwijzer T.IJ.J. Steensma.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Canadalaan 42

Oud huisnummer: AA 183
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument

Als eerste bewoner vinden we op dit adres de weduwe Nysingh-van den Berg. Andere bewoners waren; Albert Harmsen en vanaf 1942 de manufacturier J. Israëls, zijn gezin heeft hier tot in de jaren '80 gewoond.

Canadalaan 44

Oude huisnummers: AA 185 - A 640/2
Voorheen: "Vita Nova"
Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Oude foto: Collectie CODA

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Gorssel geboren Hanna Elisabeth Neijenhuis (1856-1955), zij was weduwe van Pieter Punt. Zij woonde hier met haar dochter Johanna Elisabeth en een dienstbode. Vanaf 23 mei 1900 komt Anna Maria Agatha Boekenoogen er bij in wonen.
Latere bewoners waren; de weduwe J. Laute-Gebing, W.M. Waal, eigenaar van een woningbureau (op dit adres), de controleur der gemeente belastingen J. Boekhoudt, de graveur K. Höhmann, D.J. Bockweg, A. Bakkenes, T. Dam en mevr. H.J. van Hardeveld.

Klik HIER voor een advertentie uit 1913

Canadalaan 46

Oude huisnummers: AA 186 - A 640/3
Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit was een woonhuis van architect Andries van Driesum. Hij woonde hier met zijn vrouw Jeanne Albertine Hartmann, zoon Jan Andries en de dienstbode Gerritje Kwakkel van 1899 tm. 1901.
In 1901 verhuizen ze naar een nieuwe, ook door hem ontworpen villa aan de Bas Backerlaan 4. (Voor meer info, zie: Bas Backerlaan 4)
Vervolgens kwam de in Pelantoengan geboren gepensioneerde kapitein van het Nederlands Oost-Indisch leger, Karel Christiaan Willem Leclerq de Courcelles (1848-1907). De volgende bewoner was de homeopathisch arts Joh. P. Schouten. Rond 1909 vertrok hij naar de Kerklaan 35.
Andere bewoners waren; De uitgever André Jean Hooiberg, de directeur gemeentewerken Ir. W. Nolen, directeur gemeentelijke spaarbank P.J.J. Roelants, C. Onderstal, de boekhouder en later directeur van een banketfabriek F. Poll, wed. J.C.M. Hanewinckel-Hense en in 1957 de pensionhouder S. van Asselt.

Canadalaan 48

Oude huisnummers: AA 188 - A 642
Bouwjaar: 1896
Architect: C.M. Gardenier
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Bouwjaar huidige woning: 1973
Architect: W.F. Hekhuysen

Op deze hoek van de Canadalaan stond een villa die in 1973 afgebroken is en daar zijn naast dit nieuwe woonhuis ook Mr. Van Hasseltlaan 11 en 13 voor in de plaats gekomen.

Als eerste vinden we op dit adres de douairière Sinnemie Elisabeth Henriëtte Constance Ittersum-Grenfell. Vervolgens de kandidaat notaris jhr. August Dirk Bas Backer. Daarna jhr. M.H. Mollerus en jhr. C.A. Mollerus, commies 1e kl. ter secr, en ambtenaar van den Burgelijken Stand.

-Extra foto's, klik HIER