Raadsvergadering van 29 december 1896: Weg van af het Rodondendrumperk langs de woonhuizen van den Heeren Idsinga en Bruijn van Rozenburg tot aan den Zwolschenweg de naam te geven van Emmalaan.

- Het stukje Emmalaan tussen de Daendelsweg en de Koninginnelaan heette tot 1912 Princesseweg.

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Waldeck-Pyrmont, was de tweede echtgenote van koning Willem III en koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898.Alle panden in de Emmalaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Emmalaan 1

Oude huisnummers: AA 84 - A 610/10
Bouwjaar: 1898
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. B. Meester

Deze villa is gebouwd in opdracht van de in Amsterdam geboren Jacob Herman Cordes (1838-1912). Cordes was gepensioneerd mijn-ingenieur die in Nederlands-Indië werkzaam was geweest. Hij was ongehuwd en woonde hier met een huishoudster en dienstbode. Op de oude foto zien we dat de serre destijds nog een open waranda was. Dit gedeelte van de Emmalaan heette toen nog Princesseweg. De villa is ook nog genummerd geweest als Daendelsweg. Cordes was lid van de sociëteit en zat in vele besturen. Op 15 maart 1912 overleed hij onverwacht.

De villa blijft in de familie, de volgende bewoners zijn de nicht van Jacob Herman, zij is de in Rembang geboren Anna Elisabeth Cordes (1868-1956) en gehuwd in 1892 met de in Middelstum geboren Jan Freerk Hoekstra (1864-1947). Hoekstra was doctor in de geografie.
In 1919 laat Hoekstra de villa verbouwen. Architect Wijn (buurman van nr. 3) heeft een ontwerp gemaakt voor het bouwen van een kamer en erker op de verdieping aan de achterzijde.
Ze woonden hier niet constant, het bevolkingsregister vermeldt: "Wanneer niet Emmalaan 1 dan te bereiken aan: Oosterpark 53 in Amsterdam". Op 12 november 1930 verhuizen ze naar Emmalaan 3 en op 19 oktober 1933 verhuizen ze weer terug naar nr. 1. Na het overlijden van Hoekstra is vanaf 1947 de Rijkspolitie in de villa gehuisvest.

-Extra foto's, klik HIER

Emmalaan 3

Oud huisnummer: AA 84/2
Bouwjaar: 1902
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit was het woonhuis/kantoor van de architect Jan Albertus Wijn, geboren op 28 januari 1857 te Twisk. Hij was getrouwd met Sybilla Wilhelmina Driessen. Ze kwamen op 22 december 1881 vanuit Nijmegen naar Apeldoorn. Hij had destijds zijn kantoor aan de Stationsstraat en in 1895 verhuisden ze naar de Regentesselaan 1 en in 1902 naar hier. Hij heeft hier in ieder geval tot 1926 gewoond. In 1932 is hij overleden.

-Klik HIER voor een advertentie uit 1913
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 5

Oude huisnummers: AA 158 - A 616/2
Bouwjaar: 1900
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Op 17 november 1899 dient de architect Andries Van Driesum een bouwaanvraag in bij Burgemeester en Wethouders om in opdracht van Hilligje Diephuis (1835-1912) een huis te mogen bouwen op het kavel dat kadastraal bekend stond als H 4101. Op 23 november 1899 werd het plan goedgekeurd.

De eerste bewoonster was dus de in Groningen geboren Hilligje Diephuis (1835-1912), weduwe van Jan Hindrik Kiewiet de Jonge (1830-1875). Inwonend was de in Drachten geboren Ietje Kooistra (1861-1923), directrice van de Kweekschool voor Onderwijzeressen aan de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan. Ze kwamen van de Koninginnelaan 25 waar ze ook al samenwoonden. Op dit adres staat meer te lezen over deze dames. In 1909 verhuisde Hilligje naar de Mariannalaan 2a en Ietje Kooistra bleef hier wonen tot aan haar overlijden op 25 augustus 1923.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 7

Voorheen: Huize "de Hage"
Oude huisnummers: AA 155 - A 618/2
Bouwjaar: 1899
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status Gemeentelijk monument

T. Gerdes-Oosterbeek had in deze villa een agentschap voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

-Klik HIER voor een advertentie uit 1909 en een briefkaart.

Emmalaan 9

Voorheen: "Villa Trijntje"
Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: G. Jochems
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Dhr. T. Kroes

Oorspronkelijke naam: Villa Trijntje, genoemd naar dochter Trijntje van bewoner H.P. de Boer die er rentenierde (in januari 1933 overleden). Later bewoond door diens kleinzoon H.P. Kroes.

Ik kwam Emmalaan 9 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?

Ted Kroes: Het was ca. 1935 toen mijn vader J.L. Kroes zijn tandartspraktijk aan de Emmalaan had. Die laan was te rustig om er de kost te kunnen verdienen, vandaar dat hij verhuisde (1937) naar de Asselsestraat waar meer lieden met kiespijn opmerkten dat ze daar van hun ongemak konden worden verlost.

Emmalaan 11

Oud huisnummer: AA 102/3
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: J. de Groot
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Dhr. T. Kroes

Dit huis is net als het huis op nr. 31 gebouwd door de aannemer Jan de Groot Hzn. uit de Kanaalstraat. Hij was van beide panden ook de opdrachtgever. Op de bouwtekening is het bouwjaar "1908" op het naamvlak aangebracht. Helaas is de voordeur al een keer vervangen door een modern exemplaar, de bouwtekening laat een veel fraaier model zien. Een goed uitgekozen deur zal de villa een veel betere uitstraling geven.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Montrado (Nederlands-Indië) geboren houtvester, Johan Christiaan Elisabert Cornelis Nicolaas Mulder (1879-1969). Mulder was getrouwd met de in Bergen op Zoom geboren Paulina Antoinette Johanna Jacoba van Florenstein (1876-1954) en ze hadden één inwonende zoon die dezelfde namen had als zijn vader.

-Extra foto, klik HIER

Emmalaan 13-15

Oude huisnummers nr. 13: AA 103 - A 649/2
Oude huisnummers nr. 15: AA 104 - A 649/3
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: Onbekend
Oude foto: Fam. Maassen
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 17

Oud huisnummer: AA 104/20
Bouwjaar: 1904
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van de in Leeuwarden geboren Trijntje Plet (1866-1950), zij was weduwe van Johan Bernhard Theodoor Postma (1868-1897) en woonde hiervoor aan het Prins Hendrikplein. Inwonend was de in Batavia geboren dochter Marie Louise Postma (1892). Op 2 december 1908 vertrokken ze naar Den Haag.

Emmalaan 19

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Mevr. Withaar
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 21

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

Emmalaan 23

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

De villa"s op Emmalaan 23, 25, 27 en 29 zijn alle vier gebouwd volgens bijna dezelfde bouwtekeningen. De kamerindeling en de bordestrappen zijn identiek; op de begane grond een eetkamer, een woonkamer en een salon, met keuken en bijkeuken. Alleen zit er variatie in de voorgevel; nummer 23 heeft een waranda voor de woonkamer en 25, 27 en 29 hebben een serre voor de eetkamer. Waarschijnlijk zijn ze gebouwd naar een ontwerp van de eigenaar P. Oldenhof.

Ik kwam Emmalaan 23 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 25

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

-Zie ook Emmalaan 23

De eerste bewoners waren mr. Cornelis Johannes Boele (1852-1939) en zijn vrouw Elisabeh Catharina Huber (1852-1923). Boele was oprichter van de tabaksfabriek "La Bolsa" in Kampen en is zeer bekend geworden met het sigarenmerk Uiltje.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 27

Oud huisnummer: AA 104/24
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

-Zie ook Emmalaan 23.

De eerste bewoners kwamen in september 1910, het was het gezin van de in Winsum geboren arts Jacob Vollema (1862-1936). Vollema was (voor de tweede keer) getrouwd met de in Tandjong Pinang geboren Valentine Anna Louise Ahn (1864-1926). Inwonend waren een zoon en de zuster van Jacob.
Jacob Vollema was voordat hij hier een huisartsenpraktijk begon een gepensioneerd officier van gezondheid in Nederlands-Indië.

Emmalaan 29

Oud huisnummer: AA 104/25
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

-Zie ook Emmalaan 23

De eerste bewoners waren het gezin van de in Uithuizen geboren leeraar der H.B.S, Hendrik van Cleeff (1862-1925) en zijn eveneens in Uithuizen geboren vrouw Trijntje Wiersum (1861-1936), ze hadden één zoon en drie dochters.

Emmalaan 31

Oud huisnummer: AA 104/26
Voorheen: "Villa Maron"
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: J. de Groot
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit huis is net als het huis op nr. 11 gebouwd door de aannemer Jan de Groot Hzn. uit de Kanaalstraat. Hij was van beide panden ook de opdrachtgever.

Emmalaan 2

Oud huisnummer: AA 83/3
Bouwjaar: 1903
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Deze villa is gebouwd in opdracht van de in Franeker geboren Jan Jacob de Greve (1842-1917), hij was gepensioneerd militair en was in zijn werkzame leven "Kolonel der Artillerie" en "Adjudant van de Gouverneur van de Koning". De architect was Jan Wijn die in het huis aan de overkant op nr. 3 woonde.
Jan Jacob was gehuwd met de in Breda geboren Engelberta de Man (1853-1944) en ze hadden twee inwonende kinderen, Jacoba Paulina (1888) en Isaac Rutger Joan (1892). Hiervoor woonden ze aan de Bas Backerlaan 10. Dochter Jacoba Paulina trouwde op 14 april 1905 met de arts Leendert Pot van de Loolaan 71. In 1917 overleed Jan Jacob en op 12 april 1918 trok Engelberta bij haar dochter en schoonzoon in.

Op 7 mei 1918 kwam vanuit Loolaan 28 de in Amsterdam geboren Johan Arent van Kempen (1867-1919). Op 11 november 1919 overlijd Johan Arent en komt het huis in opdracht van de erfgenamen op een veiling en werd in het Algemeen Handelsblad als volgt omschreven:
"Riant gelegen VILLA aan de Emmalaan 2 bij de Loolaan, bevattende 10 kamers en voorzien van alle gemakken, met Tuin groot 5 are en 35 centiare".
De Nieuwe Apeldoornsche Courant omschreef het zo:
"De riant gelegen villa aan de Emmalaan 2, nabij de Loolaan. Bevattende beneden: Vestibule, ruime hal, suite met serre, tuinkamer, keuken, bijkeuken, provisiekast en kelder. Op de eerste verdieping 2 groote en 2 kleine kamers en op de 2e verdieping dienstbodekamer, logeerkamer en zolder. Het perceel is voorzien van gas-en waterleiding".


Op 27 januari 1920 gaat de villa voor een bedrag van fl. 20.600,- over naar de in Sumenep Madoera (Oost-Java) geboren gepensioneerde Luitenant Kolonel van de Artillerie Johan Willem Verff (1857-1932) en zijn in Baambrugge geboren vrouw Wellemoet de Veer (1865-1932). Verff en zijn vrouw overlijden kort na elkaar in 1932.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 4

Bouwjaar: 1919
Architect: J.A. Wijn

Gebouwd door en voor de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst. De architect Wijn, die aan de overkant woonde op nr. 3. heeft de tekening gemaakt.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 6

Bouwjaar: 1920
Architect/aannemer: H.J. Oosterbroek

Gebouwd in opdracht van een zekere Reinier Schut. Op de bouwtekening is het huis in spiegelbeeld te zien.

Emmalaan 8-10

Oud huisnummer nr. 08: AA 82
Oud huisnummer nr. 10: AA 83
Bouwjaar: 1899
Architect: (zéér waarschijnlijk) A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Dhr. T. Kroes

Emmalaan 12

Oude huisnummers: AA 157 - A 617 - A 308/4
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: L. Voorhorst
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit huis is gelijktijdig gebouwd met Regentesselaan 42 ook weer door de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst.

Emmalaan 14

Oude huisnummers: AA 156 - A 618
Voorheen: "Villa Anna Maria"
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: L. Voorhorst
Oude foto: Coll. B. Meester

Emmalaan 14 is ook weer gebouwd door de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst in 1896 samen met de woonhuizen Bas Backerlaan 1 en 3.

Emmalaan 16

Oude huisnummers: AA 154 - A 622
Voorheen: "Villa Dorianda"
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: J. van Essen
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

In 1895 kocht de timmerman Jacobus van Essen van de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst het stukje bouwgrond op de hoek van de Emmalaan en de Bas Backerlaan om daar in datzelfde jaar een woonhuis te gaan bouwen.

-Meer foto's, klik HIER

Emmalaan 18

Oude huisnummers: AA 139 - A 620
Voorheen: "Frederiks Villa"
Bouwjaar: 1892
Verbouwd: 1909
Architect/aannemer: Niet bekend
Foto: Coll. Coda

Dit huis is genoemd naarFrederik van Muijden, de zoon van Karel van Muijden die het pand heeft laten bouwen. Ook zijn er straten naar zijn vrouw en kinderen genoemd, de Louisalaan, Frederikslaan en Mariannalaan.
Van dit huis weten we nog niet wie het gebouwd heeft maar dezelfde bouwer heeft ook Mariannalaan 12 gebouwd, dat huis was ook van Karel van Muijden en droeg de naam "Huize Marianna" naar zijn dochter. Van Muijden woonde zelf aan de Loolaan 62 in Villa Telanak. Op de oude foto ziet u het pand voor de verbouwing in 1909.

-Klik HIER voor een advertentie uit 1933 en een bouwtekening.

Emmalaan 20-22

Oud huisnummer nr. 20: AA 138/4
Oud huisnummer nr. 22: AA 138/3
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: G. Jochems
Oude foto: Coll. B. Meester

-
Extra foto, klik HIER


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 24

Oud huisnummer: AA 138/2
Voorheen: "Villa Greta"
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: G. Jochems
Status: Gemeentelijk monument

Op 4 november 1909 kreeg de aannemer G. Jochems toestemming voor het bouwen van een villa, hij bouwde het voor zichzelf voor verhuur. Op de bouwtekening staat de naam "Greta" op de gevel.

De eerste bewoners kwamen op 5 november 1910 en waren de in Zwolle geboren kapitein/ingenieur Pieter Johan Stuitje (1880-1943) en zijn in Tiel geboren vrouw Margaretha Cornelia Lammerts (1883-19?). De naam Greta die op de bouwtekening staat is waarschijnlijk haar roepnaam.

Op 18 november 1911 komen de volgende bewoners al, het zijn de in Batavia geboren George Ferguson (1885-1956) en zijn in Boston (USA) geboren vrouw Francina Hermina van den Brandhof 1886-1965).
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 26

Oude huisnummers: AA 138 - A 649 - ?
Voorheen: "Villa Bordeaux"
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: Onbekend

De eerste bewoners op dit adres heb ik nog niet kunnen vinden, vanaf 1890 woonde hier de timmerman Arie Graaff.

-Meer info over de historie van dit pand, klik HIER
Zie ook de oude foto onder nr. 18


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Emmalaan 28

Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: H.J. Schut

 

Emmalaan 28²

Voorheen: "Philatelie"
Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: H.J. Schut

Reinou Kingma heeft hier jarenlang een postzegelhandel en pension gehad.

-Klik HIER voor een advertentie uit 1925,

Emmalaan 30

Oud huisnummer: AA 136/16
Bouwjaar vorige woning: 1909
Architect: S.H. van der Veen
Oude foto: Mevr. Withaar

Bouwjaar huidige woning: 1974

Mejuffrouw Marie Adriana Anna Jonkers kocht in 1909 een stuk bouwterrein aan de Emmalaan hoek Louisalaan waar zij door de aannemer W.A. van der Veen een villa liet bouwen. In 1910 liet zij aan de achterkant op de keukenaanbouw een slaapkamer en een badkamer bijbouwen. Het pand is in de loop der jaren in gebruik geweest als pension "Evenaar", pension "Emma Louisa" en als verzorgingshuis voor ouderen. In 1974 is het verkocht aan de aannemer H. Kompes en de architect J. Konijnenberg die de oude villa sloopten en er nieuwe huizen lieten verrijzen.

-Extra foto en advertentie uit 1918, klik HIER

Emmalaan 32

Bouwjaar 1e pand: 1911
Architect: J.A. Wijn

Bouwjaar huidige woning: 1974

Het pand uit 1911 is afgebroken en daar zijn de nrs. 32 en 32a voor in de plaats gekomen.

Emmalaan 32a

Bouwjaar 1e pand: 1911
Architect: J.A. Wijn
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Bouwjaar huidige woning: 1974

Het pand uit 1911 is afgebroken en daar zijn de nrs. 32 en 32a voor in de plaats gekomen. Deze foto laat de zijde aan de Emmalaan zien. De voordeur zat aan de Frederikslaan. Het was destijds het enige huis aan deze zijde en had huisnummer 1.

Voorheen Emmalaan 32

Oud huisnummer: AA 134
Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: D.J.J. Vinke
Oude foto: Coll. B. Meester

De Olster Steenfabrieken verkopen op 4-9-1891 het perceel H3403 aan M. Bakker. Op dit perceel wordt een huis gebouwd, Bakker verkoopt de woning en grond op 15 juli 1904 aan K.W. van Muijden. In 1909 is er een boedelscheiding, waarbij 6933-63 naar de weduwe Louisa Anna van Muijden-Haastert gaat. Zij laat het pand afbreken en in 1912 geeft zij de timmerman Vinke uit de Loseweg opdracht deze villa te bouwen. Deze villa heeft gestaan op de plek naast nr. 34 waar nu het pand Frederikslaan 44 staat.

Emmalaan 34

Oude huisnummers: AA 133 - A 648/2
Voorheen: "Villa Emma" en "Huize Molly"
Bouwjaar: 1898
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit huis aan het Emmaplein is gebouwd in opdracht van de in Dokkum geboren Kier Meinard van der Weide (1853-1900). Kier was gehuwd met de in Soerabaja geboren Johanna Jacoba Werps (1853-19?). Ze waren eerder woonachtig in Nederlands-Indië waar Kier werkzaam was voor de firma 'De Lange & Co' te Madioen. Inwonend was de in Aalsum geboren nicht, Rikje Helder (1873-1951). In 1900 overleed Van der Weide en werd het huis geveild. De nicht Rikje Helder uit Dokkum was de hoogste bieder en werd de nieuwe eigenaar voor fl. 8900,- Op 24 december 1900 vertrok Rikje weer naar Dokkum. De weduwe Johanna Jacoba Werps bleef hier nog even wonen en op 8 juni 1901 vertrok zij naar Batavia. Waarschijnlijk is de villa vervolgens een aantal jaren in de verhuur geweest vanwege de korte duur dat bewoners bleven.


-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis van Emmalaan 34 en extra foto's, klik HIER