Raadsvergadering 13 april 1882: Zo genoemd Kerklaan. De weg van het dorp naar de Grote Kerk, vroeger ook wel Kerkpad genoemd.


Alle panden in de Kerklaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Kerklaan 1

Bouwjaar: 1926
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument
Eerste steen: klik HIER
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Kerklaan 3

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit pand is gebouwd in opdracht van de in Apeldoorn geboren slager Gerrit Veeneman Azn. (1852-1929).

Kerklaan 5-7

Bouwjaar: ca. 1877
Architect/aannemer: C. Emming
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Kerklaan 9-11

Bouwjaar: ca. 1877
Architect/aannemer: C. Emming
Oude ansicht: Coll. B. Meester
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 13

Oude huisnummers: 7 - AA 317 - A 725 - A 340
Bouwjaar: 1905
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Voor 1905 stond er al een ander pand op deze plek. De eerste bewoner die we vonden was Johannes Huurenkamp. Vervolgens komt er de weduwe Betuwe, van beroep modiste. Zij vertrekt in 1881 naar Arnhem. Daarna vele bakkers, de eerste was Hendrikus van Kessel daarna in 1890 de bakker Hendrikus Obbink, in 1896 de bakker Pieter Meima en vervolgens bakker Hendrik Teunissen.

In 1904 werd het pand gesloopt en ontwierp Jan Albertus Wijn dit fraaie woonhuis, wat gebouwd werd door de timmerman M. Wijngaards uit de Schoolstraat voor fl. 4145,-. De eerste bewoners waren de weduwe Neeltje Jonker-Van de Cop en haar dochter Neeltje Diederica Lambertina Jonker. De weduwe stierf op 14 augustus 1906 en haar dochter bleef er tot ca. 1918 wonen. Vervolgens de gezusters M. en W.J. Frickers. Eén van de dames heeft er tot ca. 1950 gewoond.

Kerklaan 15

Oude huisnummers: 9 - AA 318 - A 726 - A 340/3
Bouwjaar: 1884
Architect/aannemer: Niet bekend

Verbouwd tot huidig pand in 1934
Architect verbouwing: G. Friedhoff
Oude foto: Mevr. Kan-Sletbeen

Mevrouw Kan-Sletbeen was geboren in de societeit hiernaast op nr. 17. Haar vader is daar kastelein geweest. Haar man woonde op nummer 15, ooit in 1884 gebouwd als boekhandel voor Dingeman Adam Kroeseklaas.
In 1931 is de boekhandel verkocht aan de zendeling/boekhandelaar Hendrik Christiaan George Ruttink, die op een foto achter de toonbank staat. In de loop der jaren was de boekhandel ook uitgebreid met een drukkerij. De vader van dhr. Kan is er in 1958 een pension begonnen.

Meer foto's, klik HIER

Kerklaan 17

Oude huisnummers: 11 - AA 320 - A 728 - A 340/2
Bouwjaar: 1879
Architecten: Van Gendt en Nieraad
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Mevr. Kan-Sletbeen

In 1849 werden er op Het Loo schuttersfeesten voor handboogschutterijen georganiseerd. Veel schutterijen uit het hele land namen deel aan deze wedstrijden. Omdat er geen Apeldoornse schutterij was werd kort na dat concours ook in Apeldoorn een schutterij opgericht. Met toestemming van de koning kreeg die de naam "Doelen van Koning Willem III". Omdat men naast het schieten ook voor de gezelligheid bij elkaar kwam werd ook een sociëteit opgericht met dezelfde naam.
In 1868 liet de weduwe Van Lunteren op de plek waar nu de bioscoop Tivoli staat een nieuwe ruimte voor de sociëteit bouwen. Tot dat ogenblik werd de sociëteit gehouden in een zaal boven het logement De Arend aan de Hoofdstraat.

Omdat na de aanleg van het villapark rond het Oranjepark er meer goed gesitueerden in Apeldoorn kwamen wonen was er behoefte aan meer ruimte voor de sociëteit. Op 23 mei 1878 werd een stuk grond van ongeveer 26 are aan de Kerklaan gekocht van H.C. van der Houven van Oordt voor fl. 3300,- Er werd een ontwerpwedstrijd voor een nieuw sociëteitsgebouw uitgeschreven en winnaars werden de architecten Van Gendt en Nieraad uit Arnhem. Op 10 januari 1879 werd het gebouw geopend. Achter het gebouw was een mooie tuin en een muziektent waar regelmatig concerten werden gegeven en feest werd gevierd. In 1892 kwam er ook een kegelbaan, ontworpen door architect C.M. Gardenier, welke in 1924 werd vergroot naar een ontwerp van de architect A.H. Wegerif.
Tijdens de oorlogsjaren is het gebouw door de Duitsers gevorderd en nadat de Vereniging in juni 1941 is ontbonden werd het gebouw op 3 juli 1942 verkocht aan de gemeente Apeldoorn. Door zeer intensief gebruik en oorlogsschade was er veel schade aan het gebouw toen de Vereniging het gebouw in 1947 weer in handen kreeg; ook de muziektent was verdwenen.
Toen er rond 1959 plannen waren om in het Oranjepark een schouwburg te gaan bouwen heeft de Vereniging in mei 1959 nog aangeboden het gebouw en terreinen aan te bieden aan de gemeente Apeldoorn onder voorwaarde dat zij de beschikking zou krijgen over sociëteitsruimte en kegelbanen in het nieuwe Cultureel Centrum.
Achter het gebouw heeft de gemeente nog grond gehuurd en een ruimte ingericht als maquettezaal, die later nog bij het Pitman-instituut in gebruik is geweest, nu is het een parkeerterrein. In het boekje van Ton Steeman, geschreven bij het 150-jarig jubileum in 1999 is een opsomming gedaan van alle clubs die ook nu nog actief zijn in de Vereniging Sociëteit Apeldoorn.

Momenteel wordt het pand verbouwd en is er straks een restaurant in gehuisvest.

-Extra foto's, klik HIER

Kerklaan 21-23

Oude huisnummers: 13 - 15 - AA 322 - A 730 - A 341 - A 279
Woning notaris R.J. Groll.
Bouwjaar villa van Groll: ca. 1876
Architect/aannemer: Niet bekend
Eerste steen: klik HIER
Oude foto: Coll. B. Meester

Op de huidige plek van de Koningin Wilhelmina School stond eerder de villa van notaris Reinier Johannes Groll (1824-1897). Groll was notaris in Barneveld en in 1863 kreeg hij toestemming van Z.M. de Koning om zijn standplaats over te brengen naar Apeldoorn.
De Apeldoornsche Courant van 5 augustus 1876 meldde: "HET KANTOOR van den Notaris Groll is aanstaanden Maandag den 7 Augustus overgebragt aan de Kerklaan in het Oranjepark". Groll heeft er tot zijn dood gewoond en zijn vrouw, Wilhelmina Cornelia Groll-Schäfer overleed hier een paar jaar later in 1902.

Koningin Wilhelmina School.

Bouwjaar: 1904
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument

De villa is in 1903 gesloopt om plaats te maken voor de school met Christelijk L. en M.U.L.O. onderwijs met rechts de woning voor het schoolhoofd Klaas van der Kooi. De woning had destijds huisnummer AA 322/2. Bij de ingang is nog een gedenksteen ter herinnering aan de "Eerste steenlegging" door leerling der 1e klasse, Jacob Emil van Hoogstraten.

-Meer foto's, klik HIER

Kerklaan 25

Oude huisnummers: 17 - AA 323 - A 730/2
Bouwjaar: 1900
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Deze villa is gebouwd in opdracht van de rijksontvanger Eiso Hamstra.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 27

"t Veentje"
Bouwjaar: 1924
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van Daniël Coenraad Vloon.

Kerklaan 29-31

Oude huisnummers: 19 - AA 324 - A 731 - A 341/b
Voorheen: "Mon Repos"
Bouwjaar: 1881
Architect: (waarschijnlijk) G.J. van Gendt
Status: Rijksmonument
Oude foto: Mieke Vloon

De Arnhemse architect Gerlag Jan van Gendt verkocht in 1881 een stuk bouwland aan de in Harlingen geboren, gepensioneerde rijksbetaalmeester Gooitje Fontein (1816-1899), waar in 1881 een huis was gebouwd, misschien wel naar een ontwerp van Van Gendt. Fontein was getrouwd met de in Rotterdam geboren Jacoba Christina Eek (1812-1893). Zij noemden het huis "Mon Repos".

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 33

Oude huisnummers: 21 - AA 325 - A 732 - A 341/c
Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: (misschien) S.J. van Rooij
Status: Rijksmonument

De grond is op 15 juni 1881 door Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt verkocht aan de in Dordrecht geboren dakpannenfabrikant Hendrik Machlinus Anthonie de Kanter (1831-1893). Zijn vrouw, Maggelina Carolina Meenderink was in 1865 al overleden en hij woonde hier met zijn twee zonen en een huishoudster. Op 16 juli 1885 vertrekken ze naar Alphen aan den Rijn.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Kerklaan 35

Oude huisnummers: 23 - AA 326 - A 733 - A 341/2
Bouwjaar: 1878
Architect/aannemer: (mogelijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Coda

De eerste bewoner was de in Batavia geboren Maria Henrica Morrees (1808-1884) zij was weduwe van Pieter van Rees. Inwonend waren de gezelschapsdames Caroline Augustine de Vries en Petronella Jacoba Hendrika Schuller.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Kerklaan 37

Oude huisnummers: 25 - AA 327 - A 734 - A 341/3
Bouwjaar oude villa: Voor 1880
Architect/aannemer: (misschien) C.W.A. de Groot
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Bouwjaar huidig pand: 1978

De weduwe Roeloffs-Timmerman had veel grond rond het Oranjepark in eigendom. Op een stuk bouwland liet zij de villa op nummer 37 bouwen. In oktober 1895 verkocht zij de villa voor fl. 9700,- aan notariskandidaat Adriaan Diederik Vermeulen.

De eerste bewoners waren de in Apeldoorn geboren Gemeentearchitect Cornelis William Abraham de Groot (1838-1918) met zijn in Amsterdam geboren vrouw Margaretha Elisabeth Pietersen van Rems (1834-1892) Inwonend was Johannes Willem Leonard Hendrik Cornelis van Oordt (1859-1904).

Op 16 juni 1880 komt de in Beverwijk geboren candidaat notaris Adrianus Hermanus Halder (1851-1890) met zijn eveneens in Beverwijk geboren vrouw Elisabeth Ester Sluijterman van Loo (1846-1881). Ze hadden één inwonende zoon. Op 11 juni 1881 vertrekken ze naar Haarlem.

Kerklaan 39

Oude huisnummers: 27 - AA 328 - A 735 - A 342

Bouwjaar 1e pand: 1877
Architect/aannemer: ?
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Op de plek van nr. 39 en 41 stond eerst een dubbele woning. (Op de oude foto geheel rechts.)

De eerste bewoners waren de in Dordrecht geboren dakpannenfabrikant Hendrik Machlinus Anthonie de Kanter (1831-1893). Zijn vrouw, Maggelina Carolina Meenderink was in 1865 al overleden en hij woonde hier met zijn twee zonen en een huishoudster. In 1883 verhuisden ze naar Kerklaan 33.

Volgende bewoonster was de in Den Haag geboren Cornelia Geertruida Maria Scheurleer (1843-1932), zij was weduwe van de in Leeuwarden geboren mr. Sybrand van Haersma Buma (1830-1886). De weduwe woonde hier met vier zonen en een dochter.

Op 14 juli 1886 kwam de in Meppel geboren Antonia Gerhardina Asman (1821-1891). Inwonend was de in Leiden geboren Wilhelmina Christina Choufour (1843-1921). Op 24 augustus 1888 vertrokken ze naar Den Haag.

De volgende bewoners komen pas op 24 september 1890, het is het gezin van de in Bima Makassar geboren Hendrik Frederik Willem Tramburg (1843-1917), hij was gepensioneerd Kapitein van het Oost-Indisch leger. Tramburg was getrouwd met de in Leiden geboren Jeannette Geertruida Aalbersberg (1853-1898) en ze hadden vier kinderen die allemaal in het buitenland geboren waren. Op 27 april 1893 vertrekken ze naar Haarlem.

De volgende bewoners waren de in Zierikzee geboren gepensioneerd Oost-Indisch Ambtenaar Marinus Cornelis Emmanuël Stakman (1840-) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Edmunda Maria Sexauer (1841-1903). Zij woonden hier met hun zoon, dochter en schoonzoon.

Op 17 mei 1897 kwam de in Beugem (BE) geboren gepensioneerde kolonel Charles Eduard Albert Vigelius (1823-1897) met zijn twee dochters; Sophia Louise Josephine (1856-1950) en Albertina Mathilda (1865-1938). Albertina Mathilda was lerares Nederlands aan de Kweekschool. Hun vader overleed op 11 september van het zelfde jaar en de beide zussen verhuizen naar de Mr. Van Hasseltlaan 23.

Waarschijnlijk in 1898 kwamen de in Utrecht geboren inspecteur van het vervoer H.IJ.S.M. Tancmar Marie Felix Carel Jorissen (1866-1932) met zijn eveneens in Utrecht geboren vrouw Jeannette Carolina Bauman (1869-) Het echtpaar had twee dochters en een zoon. Zij waren de laatste bewoners van de linkerhelft van de oude villa. In 1902 verhuizen ze naar Canadalaan 11.


Herbouw: 1903
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoners van de nieuwe villa kwamen hier op 8 oktober 1903, het waren de in Hulst geboren advocaat mr. Jan Gerard van Deinse (1844-1908) en zijn in Naaldwijk geboren vrouw Jacoba Sara van Deinse (1847-1921)
Man en vrouw hadden dezelfde achternaam. Inwonend waren de eveneens in Hulst geboren huisknecht Hendrikus Wittock en de dienstbode Ludovica Maria Verdurmen. Na het overlijden van Jan Gerard in 1908 vertrok de weduwe op 3 juli samen met de huisknecht en dienstbode naar Nijmegen.

In 1908 kwamen vanaf de Koninginnelaan 32, de in Texel geboren rustend geneesheer Willem Stolp (1844-1910) en zijn in Wormerveer geboren vrouw Maartje Boon (1846-1929). In 1916 verhuist Maartje Boon naar Regentesselaan 7.

Vanaf 13 juni 1916 kwam de in Utrecht geboren Paulina Hendrika Keers (1849-1926), zij was weduwe van Jelle Kok (1839-1900). Ze woonde hier met drie dochters en een schoonzoon. In 1919 vertrokken ze naar Den Haag.

Op 17 april 1919 kwam de in Heukelum geboren directeur van een steenfabriek Hendrik Frederik de Groot (1872-) met zijn in Gorinchem geboren vrouw Adriana Maria Strang (1882-1952) Ze hadden vier dochters en drie zonen. In 1963 en mogelijk nog langer woonde De Groot hier nog steeds.

Kerklaan 41

Oude huisnummers: 29 - AA 329 - A 736 - A 343
Bouwjaar 1e pand: 1877
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Op de plek van nr. 39 en 41 stond eerst een dubbele woning. Waarom deze dubbele villa afgebroken is weten we nog niet.

Als eerste in de rechterhelft van de eerste villa woonde de in Amsterdam geboren Geertrui Maria Johanna Stiffrij (1843-1883).

Daarna in 1883 de in Hoorn geboren gepensioneerde directeur der Posterijen Johan Jacob Pan (1825-1900) met zijn in Rotterdam geboren vrouw Agatha Catharina van der Looij (1826-1887). Ze hadden één dochter die ook Agatha Catharina (1862-1945) was genoemd.

Vervolgens op 12 april 1888 kwam Anna Geertruida Verster (1835-1902), weduwe van Nieuwkuijk met drie dochters. Zij waren de laatste bewoners van de oude villa.


Herbouw: 1903
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Status: Rijksmonument

Op 8 mei 1903 was de eerste bewoner van de nieuwe villa de in Doesburg geboren inktfabrikant Otto Paul Koch (1859-1947).

Daarna drie dames, mej. W.C. Schuld, mej. W.S. Bakker en mej. H.H. Zijp.

In 1926 komt de huisarts Barend Winter hier wonen en praktijk houden. Hij had zijn praktijk eerst op Kerklaan 55.
Hij laat in 1927 een wachtkamer aanbouwen aan de achterzijde naar ontwerp van Chr. ten Tuynte.

In 1945 neemt zoon Gerhardus Johannes Winter de praktijk van zijn vader over.

In 1975 komen dhr. en mevr. Jansen, beide huisarts en nemen de praktijk van Gerhardus Johannes Winter over.

Kerklaan 43

Oude huisnummers: 31 - AA 330 - A 737 - A 343/c
Bouwjaar: 1882
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste bewoners waren de in Wijhe geboren Gemeente-secretaris jhr. Gustaaf Willem Hendrik Mollerus (1847-1920) en zijn in Harderwijk geboren vrouw Gerharda Sebilla de Meester (1856-1883). Ze hadden één inwonende dochter; Jeannette Philippine Catharine Conradine (1882-1939).

Gustaaf Willem was zijn loopbaan begonnen als burgemeester van Hoevelaken, vervolgens Gemeente-secretaris in een veel groter Harderwijk en kwam daarna op 7 maart 1882 naar Apeldoorn waar hij tot 1 januari 1916 als Gemeente-secretaris heeft gewerkt.

De Jhr. mr. G.W. Molleruslaan is niet naar hem genoemd maar naar zijn oudere broer, Gustaaf Willem Mollerus (1842-1919) die kantonrechter was en aan de andere kant van het Oranjepark woonde, de Regentesselaan 18, dit huis is gesloopt.

In 1889 verhuizen ze naar de Van der Houven van Oordtlaan 8.


-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Kerklaan 45

Oude huisnummers: 33 - AA 331 - A 738 - A 343/d
Bouwjaar: ca.1880
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: J. Heeringa

De eerste bewoners waren de in Zwolle geboren Antonia Catharina de Bruin (1790-1882), weduwe van De Jong. Zij woonde hier met haar in Nieuwetonge geboren dochter, Elisabeth Antonia Catharina de Jong (1830-?), weduwe van Termant. Oorspronkelijk dachten we dat dit huis in 1883 gebouwd was maar in 1882 overleed hier op A 343/d de hoofdbewoonster. In de zomer van 2020 is een sloopvergunning aangevraagd voor deze villa!

-Extra foto, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 47

Oude huisnummers: 35 - AA 332 - A 739 - A 343/c
Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoonster was de in Assen geboren Catharina Jacoba Sophia van der Feltz (1817-1901), zij was weduwe van de in Groningen geboren rijksontvanger Johan de Drews van der Feltz (1813-1878).

In 1902 kwam de in Nieuwediep geboren Jansje Kissing (1848-1930) zij was weduwe van Albert Vos (1844-1895). Ze woonde hier met drie dochters; Johanna Emaa Sophia (1881), Anna Leonora Adriana Dorothea (1883) en Cornelia Arnolda Maria Agatha (1887).

Op 2 november 1931 komen de in Amersfoort geboren gepensioneerde bakker Marinus Jacobus Vonk (1868-1932) en zijn eveneens in Amersfoort geboren vrouw Aartje van den Burg (1872-1950). Ze hadden drie inwonende dochters. In 1932 overleed de bakker en zijn vrouw woonde hier tot haar overlijden in 1950.

Kerklaan 49

Oude huisnummers: 37 - AA 333 - A 740 - A 343/b
Bouwjaar: 1881
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoonster was de in Apeldoorn geboren Gerritje van Baaren (1828-1885), zij was weduwe van de aannemer Albert Rouwenhorst. Inwonend waren de in Doesburg geboren geneesheer/redacteur Christiaan Bernard Eliza Enklaar (1853-1896) en de in Rotterdam geboren leraar aan de H.B.S. dr. Jan Lorié (1852-1924).

De volgende bewoner is de in Zwolle geboren tabaksfabrikant Gerrit Johan Uiterwijk (1851-1907)

Kerklaan 51

Oude huisnummers: 39 - AA 334 - A 741 - A 343/2
Bouwjaar: 1877
Architect/aannemer: (mogelijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De eerste bewoners van dit huis kwamen op 25 augustus 1877 vanuit Den Haag en was het gezin van de in Westervoort geboren Berend ten Bosch (1821-1903) en zijn in Zevenaar geboren vrouw Wilhelmina Henriette Öhler (1828-1903). Ze woonden hier met vier zonen en twee dochters. Bij de oudste in Arnhem geboren zoon, Evert Teunis Frederik Johan (1853-1911) staat te lezen dat hij mechanicus & conciërge was bij de Koninklijke HBS. In 1889 verhuizen ze naar de Dorpstraat A 324 (nu Hoofstraat 153) waar de oudste zoon ingeschreven staat als instrumentmaker.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 53

Oude huisnummers: 41 - AA 254 - A 693/6
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de in Haarlemmerliede geboren Cornelia Johanna Krom (1833-1914), weduwe van de apotheker J. F. de Roock.

Hiernaast een afbeelding van een zalfpotje van apotheker Louis Charles Georges Douwes Dekker die in 1930 naar het pand aan de overzijde op nr. 16 ging. (zie ook Kerklaan 16) Daarna kwam de assuradeur H. Sprietsma en is het tot in de jaren '90 een verzekeringskantoor gebleven.

Kerklaan 55

Oude huisnummers: 43 - AA 255 - A 693/7
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: A. van Driesum
Oude foto: Coll. B. Meester

Gebouwd in opdracht van de in Utrecht geboren leraar aan de Koninklijke HBS, dr. Abraham Cornelis van Rijn van Alkemade (1859-1932). Van Rijn van Alkemade was gehuwd met de in Rotterdam geboren Klasina Hendrika Bloemendal (1863-1943). Inwonend was de in Heerde geboren dienstbode Jacomina de Graaf (1875). Eind 1893 kwam Van Rijn van Alkemade vanuit Hoorn naar Apeldoorn nadat hij als leraar werd aangesteld bij de Koninklijke HBS met een salaris van 2000 gulden per jaar. Voordat ze naar hier kwamen waren ze woonachtig aan de Canadalaan 10.
In 1898 vertrokken ze naar Den Helder waar hij bij Koninklijk Besluit per één september werd benoemd tot Leeraar aan de nieuw opgerichte Rijks Hoogere Burgerschool te Den Helder. Het huis werd niet verkocht maar verhuurd en het echtpaar keerde hier rond 1917 weer terug.

De volgende bewoners waren de in Amsterdam geboren Koopman David Jessurun Lobo (1831-1905) en zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw Jacoba Christina Louisa Beck (1854-1945). Op 17 oktober 1902 vertrokken ze naar Den Haag.

Vervolgens kwam er weer een leraar, ook van de Koninklijke HBS, de in Amsterdam geboren Frederik Schuh (1875-1966) en zijn in Samarang geboren vrouw Maria Geertruida de Grijs (1875-1962). Ook zij bleven niet lang en vertrokken op 19 september 1903 naar Sneek. Lees meer over Frederik Schuh: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Schuh

Vervolgens de in Leiderdorp geboren oogarts Gerard Wybren Brongersma (1878-1965).

Latere bewoners waren o.a: N. de Bruijn, (steenfabrikant), Jan van Vegten (zonder beroep), Van Rijn van Alkemade (leraar), A. Ingeneren, H. Smit (fabrikant), A.B. Huber en E. Velds (tandarts).

Op de oude foto zien we het huis ten tijde van de tandarts E. Velds. Hij kwam hier rond 1941 en in de jaren '70 zat hij hier nog.

Kerklaan 57-57a

Oude huisnummers: 45 - AA 256 - A 694
Bouwjaar: 1878
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Kerklaan 59

Oude huisnummers: 47 - AA 258
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 61

Oude huisnummers: 49 - AA 259
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: Niet bekend

Verbouwd tot huidig pand in 1928 door de timmerman/aannemer A. Jonker in opdracht van begrafenis ondernemer L.M. Jacobs.
Van de panden op deze plek hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 2-4

Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend

Kerklaan 6

Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. VOA

Destijds woonhuis van architecten Heuvelink.

Kerklaan 8

Bouwjaar: 1925
Architecten: J.G. en P.K. Mensink
Oude foto: Mevr. T. Mensink

In 1925 werd aan de Kerklaan 8 een woonhuis met kantoor gebouwd, ontworpen door de broers Jan Gradus en Pieter Koenraad Mensink. De eerste jaren was het in gebruik als architectenkantoor en woonhuis van Pieter Koenraad Mensink, tot het bureau in 1939 naar Arnhem werd verplaatst. Vanaf 1981 is het ook nog in gebruik geweest als tandartsenpraktijk.

-Extra foto, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 8a

Oude huisnummers: 8 - AA 319 - A 727 - A 350
Bouwjaar: 1877
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) C.W.A. de Groot
Status: Karakteristiek pand

De rozetten die op het huis zijn aangebracht zijn ook te vinden op de huizen: Loolaan 36 en 53 en Paslaan 21 en zijn naar alle waarschijnlijkheid van de architect C.W.A. de Groot uit de Paslaan.

Kerklaan 10

Oude huisnummers: AA 335 - A 743 - A 343/4
Bouwjaar: ca. 1878
Architect: A.A.M. Beretta
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Coda

De villa is gebouwd door de Amsterdamse architect A.A.M. Beretta, die een aantal kavels had gekocht van H.C. van der Houven van Oordt, hier bij het Oranjepark en in het vroegere Sophiapark bij het station.
Hij verbleef die tijd in Hotel Apeldoorn en heeft daar dus ook deze villa ontworpen op een kavel van 6.32 are.

De eerste bewoner was de in Den Haag geboren Adam Antonius Maria Beretta (1849-1892) zelf. Hij woonde hier met zijn eveneens in Den Haag geboren vrouw Anna Carolina Maria Hendrika Vorst (1849-1904). Op 14 mei 1880 vertrekken ze weer naar Den Haag.

In 1880 kocht de in Amsterdam geboren Gerrit de Waal (1811-1896) de villa van architect Beretta voor fl. 7000,- De Waal was gehuwd met de in Elisabeth Theodora Margaretha Rietveld (1822-1895). Ze woonden hier met hun in Arnhem geboren dochter Magdalena (1864).

Volgende bewoners waren de in Hoorn geboren oud-postdirecteur, Johan Jacob Pan (1825-1900) met zijn in Zaandam geboren dochter Agatha Catharina (1862-1945). Pan was weduwnaar van A.C. van der Looij. Na het overlijden van haar vader bleef de dochter hier wonen tot ca. 1910 dan komt de villa weer op een veiling.

Kerklaan 12

Oude huisnummers: AA 253 - A 742 - A 343/3
Bouwjaar 1e villa: ca. 1878
Architect: (mogelijk) A.A.M. Beretta
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Bouwjaar huidig pand: 1932
Architect/timmerman: J.H. Kuijt

In 1932 is de oude villa afgebroken en vervangen door huidig woonhuis. We hebben nog geen idee waarom.

Kerklaan 16

Oud huisnummer: AA 252
Bouwjaar: 1897
Architect: C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument

Het pand, dat staat op nummer 16 aan de Kerklaan is in 1897 gebouwd. In 1896 kocht de Vereniging "De Hulp- en Spaarbank" een stuk bouwland van de bloemist Louis Victor. Op 24 april 1897 gaven B&W toestemming om daar een gebouw neer te zetten. De aanvrager was de architect C.M. Gardenier.
Een bouwtekening uit 1897 is nog niet gevonden, de oudste bouwtekening in het archief was er één uit 1919, toen er een bijkeuken is aangebouwd. Een deel van die bouwtekening met de voorgevel is hierbij afgedrukt. In 1930 is het pand verkocht aan de apotheker Louis C.G. Douwes Dekker, die er tot 1943 eigenaar van bleef. In dat jaar verkocht hij de apotheek aan Dr. Catharinus C. de Maar.
Dat er een apotheek is geweest in het pand is nu een gegeven; interessant was nu eens te achterhalen wat die Hulp- en Spaarbank, die het pand heeft laten bouwen, nu voor een organisatie is geweest.

Na wat zoekwerk in het archief vonden we in oude Erica-boekjes (de vroegere Orakel's) een beschrijving van die banken. Daar stond aangegeven dat de Hulpbank op 1 januari 1856 is opgericht met als doel: nijvere ingezetenen dezer gemeente, tot bevordering van hunnen welstand in de uitoefening van eenig bedrijf of beroep, door geldelijk voorschot, te ondersteunen op eene wijze waardoor zuinigheid, spaarzaamheid en werkzaamheid bij hen worden aangekweekt. In september 1858 is er aan Spaarbank bijgevoegd, waarvan het doel als volgt is omschreven: aan ingezetenen der gemeente de gelegenheid te geven, om de gelden, die zij van hunne verdiensten en inkomsten kunnen afzonderen, op eene zekere en voordeelige wijze te doen bewaren. Het bestuur van de Hulpbank was ook bestuur van de Spaarbank. De Spaarbank hield elke zaterdagavond zitting van 7 tot 9 uur in het Raadhuis. In 1897 kreeg deze Hulp- en Spaarbank dus een eigen onderkomen aan de Kerklaan. In de jaarverslagen van de gemeente was ook een verslag van de van de Hulp- en Spaarbank opgenomen met ondermeer een opsomming van de voorschotten die de Hulpbank had verstrekt. In 1856 zijn bijvoorbeeld twee voorschotten verstrekt voor de aankoop van paarden, vijf voor koeien; twee voor schapen, vijf voor pootaardappels en vier voorschotten voor beestenvoer. In het overzicht van 1897 is een bijvoorbeeld een overzicht gegeven van het aantal deelnemers in de Spaarbank; in 1894 waren er 817, in 1895 waren er 831 en in 1897 telde men er 922.

Waarschijnlijk omdat de bank aan de Kerklaan te klein werd kocht de Vereniging in 1927 de villa op de hoek van de Regentesselaan en de Deventerstraat die toen werd verbouwd tot kantoorgebouw voor de Hulp- en Spaarbank te Apeldoorn. Het pand aan de Kerklaan kwam toen zoals eerder verteld in handen van de apotheker Douwes Dekker.
Ons is nog niet duidelijk of de Hulpbank nu verdwenen is in de loop der jaren; we vinden later alleen maar aanduidingen van de Spaarbank voor de Gemeente Apeldoorn en in 1973 wordt deze bank overgedragen aan de Stichting Nutsspaarbank, die in datzelfde jaar weer van naam verandert in de Stichting Bondsspaarbank.

De tegeltjes boven de ramen zijn ook gebruikt bij twee andere panden ontworpen door Gardenier, namelijk: Wilhelminapark 7 en Burg. Tutein Noltheniuslaan 21.

Anno 2014 is het pand weer prachtig opgeknapt door een nieuwe eigenaar die er zijn kantoor in heeft.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Kerklaan 18-20

Bouwjaar: 1896
Architect: (waarschijnlijk) C.M. Gardenier

Kerklaan 22

Oude huisnummers: AA 249 - A 693/2
Bouwjaar: 1896
Architect: C.M. Gardenier
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste eigenaar was de architect C.M. Gardenier, die ook het ontwerp heeft gemaakt. Tot 1902 was het adres aan de Marialaan (nu Canadalaan) genummerd.

-Extra foto's, klik HIER