Voor 1919: Vijverlaan

In een vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 1919 herinnert het raadslid Wegerif de raad eraan, dat het die zomer 40 jaar geleden is, dat de heer Mollerus zitting kreeg in de gemeenteraad. Hij komt daarom met een voorstel. We lezen in de notulen o.a:

Met grooten ijver en onkreukbare eerlijkheid heeft de heer Mollerus zijn groote werkkracht, zijn geheele leven feitelijk, belangloos aan de gemeente gegeven. Spreker stelt daarom voor, een der lanen naar den heer Mollerus te noemen, opdat zijn naam ook voor het nageslacht zal bewaard blijven (Applaus). De voorzitter stelt voor de Oranjelaan, waar de heer Mollerus woont te herdopen in Jhr. mr. G.W. Molleruslaan; een ander raadslid stelt voor een nieuwe laan, b.v. de eerste laan van "Berg en Bosch" aan den heer Mollerus te wijden. Besloten wordt dat B&W met een voorstel zal komen, na ook de heer Mollerus te hebben geraadpleegd. Op 25 juli ligt er inderdaad een voorstel van B&W om de naam van de Vijverlaan te veranderen in Jhr. mr. G.W. Molleruslaan. In de raad vindt toch nog een redelijk felle discussie plaats over het voorstel, omdat één der raadsleden het niet eens is met het vernoemen van straten. Het voorstel wordt uiteindelijk met 19 stemmen voor en één stem tegen aangenomen.

Jhr. mr. Gustaaf Willem Mollerus (1842-1919), geboren te 't Zand, was bijna 30 jaar kantonrechter in Apeldoorn en was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Alle panden in de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 1

Oud huisnummer: AA 416
Bouwjaar: 1889
Architect/aannemer: Niet bekend

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen. Het huis op nr. 1 werd in 1889 gebouwd. In 1915 wordt aan de voorkant van het huis een "waranda bestemd voor een zieken" gebouwd.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 3-5

Oude huisnummers nr. 3: AA 417 - A 818
Oude huisnummers nr. 5: AA 418 - A 817
Voorheen: "Villa Jeannette"
Bouwjaar: 1888
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen. In 1888 wordt het dubbele huis nummer 3 en 5 gebouwd.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 7

Oude huisnummers: AA 419 - A 820 - A 369/5

Bouwjaar 1e woning: 1885
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. F. Erens

Bouwjaar huidige woning: 1991
Architect: W.F. Hekhuysen

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 9

Oud huisnummer: AA 420
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand

-Een briefkaart uit 1916, klik HIER

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 11

Oud huisnummer: AA 354/18
"Villa Statum"
Bouwjaar: 1910
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto's: Coll. VOA

Het huis op nummer 11 is in 1910 gebouwd in opdracht van de in Goor geboren Bernarda van Eerden, naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn, die ook de grond in eigendom had. De bouwtekening wijkt voor wat de dakpartij betreft wat af van het pand zoals het er nu staat. De naam "Statum" stond ook al op de bouwtekening op de gevel, het is de naam die de weduwe van Kingma op het huis liet zetten. Het is een tijd weggeweest maar de huidige eigenaren hebben de naam weer op de gevel gezet. Op nummer 42 woonde de oom van Tjeerd Herre Kingma en hun huis heette ook "Statum". Die namen komen van het buurtje Statum bij Makkum (Friesland) waar de familie Kingma vandaan komt. (Zie ook Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 46)
Dat Bernarda haar huis in 1910 STATUM noemde is ongetwijfeld bedoeld als herinnering aan haar op 5 januari 1910 overleden man Tjeerd Herre Kingma, die geboren en getogen is op Statum in Lemelerveld.

De eerste bewoonster was dus Bernarda van Eerden (1868-1957) zij was weduwe van Tjeerd Herre Kingma (1864-1910). Bernarda woonde hier met twee dochters, een zoon en een dienstbode. Op 25 januari 1916 verhuist ze naar Davos.

-Meer foto's en lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIERVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 13

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: G.J. Wassink
Status: Karakteristiek pand

In 1909 koopt A.H. Ledeboer, secretaris van de Kon. Ned. Lokaalspoorweg Mij. een stuk wandelbos van het oude landgoed De Pasch, waar de huizen op nummer 13 t/m 19 zullen verrijzen.
Hij verkoopt een stukje bos aan de timmerman/aannemer Herman Wassink, die er in 1911 nr. 13 op zet en in 1913 nr. 15. Beide huizen zijn een ontwerp van zijn broer Gerrit Jan Wassink.

De eerste bewoonster was Jitske Titia Jelgersma (1861-1940), lerares aan de Kweekschool en gaf geschiedenis, Frans en schoonschrijven van 1896 tot 1927.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 15

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Karakteristiek pand

In 1909 koopt A.H. Ledeboer, secretaris van de Kon. Ned. Lokaalspoorweg Mij. een stuk wandelbos van het oude landgoed De Pasch, waar de huizen op nummer 13 t/m 19 zullen verrijzen.
Hij verkoopt een stukje bos aan de timmerman/aannemer Herman Wassink, die er in 1911 nr. 13 op zet en in 1913 nr. 15. Beide huizen zijn een ontwerp van zijn broer Gerrit Jan Wassink.

De eerste bewoners kwamen op 20 juni 1913, het waren de in Zwolle geboren zussen, Juliana Maria Visser (1862-1932) en Anna Maria Geertruida Visser (1866-1944). In 1926 vertrok de oudste zus naar Nijmegen en de jongste naar Venray.

De volgende bewoners waren Grietje Kroes (1878-?) en haar zus Gerritdina Wilhelmina Kroes (1879-?). Later kwam er nog een zus bij, Rikje Wilhelmina (1894-?). Grietje Kroes heeft er tot in de jaren '50 gewoond.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 17

Bouwjaar: 1915
Architect: G.W. van den Beld
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van Dani l Hendrik Honing, Directeur van de Textiel Industrie Maatschappij (TIMA). Hij was woonachtig aan de Bosweg 12 en heeft hier niet gewoond. Het huis is gebouwd door de aannemer A. Wegerif voor een bedrag van fl. 6425,-
Architect Van den Beld gebruikte negen jaar later bijna hetzelfde ontwerp aan de Generaal Van Swietenlaan 18.

Mogelijk was de eerste bewoner de in Middelburg geboren Agathe Marquerite Anne Gersen (1847-?).

De volgende bewoners kwamen in 1918. Het was het gezin van de makelaar Wilhelmus Bartholomeus Suering (1856-?). Suering was getrouwd met Johanna van Arkel (1879-?) en had één stiefzoon, Heinrich Eldert Outmans (1908). In 1927 vetrokken ze naar Renkum.

Vanaf 15 mei 1928 woonde hier Adrianus Marie Steens (1881-1942). Hij had een Manufacturenmagazijn, genaamd "De Vlijt" aan de Hoofdstraat 97. In 1931 trouwde hij in Oudenrijn met Cornelia Francisca Hermans (1899-1967). In 1933 werd zoon Everardus Lambertus geboren.

Vanaf 1942 woonde hier L. Hospers.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 19

Bouwjaar: 1924
Architect/aannemer: H.J. Schut
Status: Karakteristiek pand

Op 18 mei 1926 kwam vanuit Genemuiden de oud-notaris Willem Jan Jonkers (1861-1933). Hij was getrouwd met Jantje van Dorsten (1864-1932). Mogelijk waren zij de eerste bewoners.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 23

Oude huisnummers: 21 en 23
Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: M. Huigen
Oude foto: Yvonne Moreu-Horst

Dit huis is gebouwd als dubbel en later verbouwd tot één woonhuis.

De eerste bewoner van nr. 21 was de dominee J.W. Geels, hij was predikant van de christelijk gereformeerde kerk in de Canadalaan.
De eerste bewoner van nr. 23 was de in St. Petersburg geboren Joan Leonard Smelt.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 25-27

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

Van nr. 25 waren de eerste bewoners het gezin van de makelaar Gerrit Jan Bennink (1902). Bennink was getrouwd met Johanna Magdalena Borchloo (1910) en ze hadden één dochter Johanna Hermina (1939).
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 29

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoner kwam op 22 april 1936 en was de in Zevenaar geboren mej. Wilhelmina Louisa van Dorp (1863-1944) Inwonend waren de zussen Bertha Carolina en Sophia Lucia Inhulsen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 31

Oude huisnummers: 21 - AA 209 - A 764 - A 345/5
"Villa Beth-El"

Bouwjaar: (waarschijnlijk) 1881
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren het gezin van de gepensioneerde Luitenant Kolonel van het Oost-Indisch leger Simon Dirk Kramers (1836-1908), hij was getrouwd met Johanna Antonia Begemann (1842-1919) en ze hadden 6 kinderen.

Op 21 april 1893 kwamen de volgende bewoners. Het waren Jan Willem Hartgerink (1841-1923), zijn vrouw Susanna Ravenshorst (1848-1902) en 2 dochters. (Wikipedia: Hartgerink deed onder meer mee met voorverkiezingen voor de gemeenteraad in Amsterdam. Hij was van beroep aannemer en belegger, maar was daarbij ook deels architect. Samen met zijn compagnon Hendrik Dirks Kramer bouwde hij aan grote delen van Amsterdam, net buiten de Singelgracht. Zo zijn er van zijn hand complexen gebouwd aan de Vondelstraat, Stadhouderskade, Hemonystraat, Sarphatikade etc. De heren werden regelmatig door Bouw- en Woningtoezicht op de vingers getikt, om de gebouwen wel aan de gemeentelijke eisen te laten voldoen).

Op 21 november 1896 werd de rustend predikant Willem Hazenberg eigenaar van de villa en noemde het "Villa Beth-El". In 1903 werd het weer geveild.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 33-35

Bouwjaar: 1932
Architect: H. Verkerk
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Herman Franc

Deze dubbel is gebouwd in opdracht van de koopman Arie Raad.

De eerste bewoners van nr. 33 waren het gezin van Hendrik Jansen van Galen (1888-?). Als beroep staat in het bevolkingsregister te lezen: "Leider van de werkinrichting voor achterlijke jongens aan de Stationsstraat". Jansen van Galen was getrouwd met Berendina Catharina Janssen (1890-?) en ze hadden een dochter Jaantje en zoon Hendrik.

Vanaf ca. 1940 kwam de gerechtsdeurwaarder H. Herenius.

De eerste bewoners van nr. 35 waren het gezin van de gepensioneerde machinist van de Nederlandsche Spoorwegen F.J.H. Cobben.
Ik kwam de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 35 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?

-Extra briefkaart en foto, klik HIER

Herman Franc: (Over Molleruslaan 35) Mijn grootouders (familie H.J. Scheulderman) hebben daar van ca. 1948 tot 1994 gewoond, en ook mijn moeder heeft er tot haar huwelijk in 1954 gewoond. Mijn grootvader was eigenaar van drukkerij/stempelfabriek Scheulderman (tegenwoordig onder de naam Miller Graphics gevestigd aan de Watermanstraat). Meerdere foto's van dit bedrijf staan ook op de site Oud-Apeldoorn gepubliceerd. Op de foto van de voorzijde van het huis Molleruslaan 35 is het bord "Winnifred" te zien. Dit is de naam van het eerste kleinkind, geboren in 1940. Op de foto van de achterzijde (zie extra foto) is op het balkon de jongste dochter Henny te zien. Beide foto's zijn in 1949 of 1950 gemaakt.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 41

Oude huisnummers: 23 - AA 210 - A 765 - A 345/6
Voorheen: "Villa Beth-El 2" en "Villa Eikenhof"
Bouwjaar: 1881
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De villa op nummer 41 staat ook alweer heel wat jaren aan de Molleruslaan. Het was H.C. van der Houven van Oordt die een aanvang maakte met de bouw.
In de notulen van B&W van 12 september 1881 wordt de aanvraag behandeld van den heer H.C. van der Houven van Oordt, grondeigenaar alhier om twee villa"s te bouwen in het villapark het Oranjepark op grond gelegen aan de Vijverlaan, tegenover het landgoed van den weledelen heer A.J.C. van der Feen. Dat zijn uiteindelijk de villa"s Jonkheer Molleruslaan 31 en 41 geworden.
De villa"s werden gebouwd op een ruim kavel zoals Hogeweg het voor ogen had met onder meer vijverpartijen als grensscheiding. Een deel van die vijvers ligt er nog steeds, als uitloper van de vijver van het Oranjepark. B&W besloten vergunning te verlenen mits de beide villa"s worden gedekt met pannen of metaal en op 15,75 meter uit de beplanting langs de Vijverlaan en ook evenwijdig aan deze beplanting.
Hij verkocht 18 februari 1884 het stuk grond en een nog niet afgemaakt huis (nummer 41) aan de in Odijk geboren mr. Willem Bernardus Bergsma (1826-1900), een gepensioneerd Indisch Ambtenaar. Deze liet het huis afbouwen.

Op 21 november 1896 werd de rustend predikant Willem Hazenberg die op nr. 31 woonde in "Villa Beth-El" ook eigenaar van deze villa en noemde het "Villa Beth-El 2". In de Apeldoornsche Courant van 10 augustus 1897 lezen we het volgende hierover: Tot heden hebben we steeds vergaderingen gehouden in ons huis, BETH-EL, Woensdags te 2 en des Zondags avonds te 7 1/2 uur, doch naast ons huis hebben we eene villa aangekocht BETH-EL no. 2 genaamd, welk gebouw we D.V. op WOENSDAG 11 AUG. te 2 uur zullen inwijden, toewijden aan den Heer als een huis voor kranken, die enkel op het gebed des geloofs bij God genezing wenschen te zoeken Op denzelfden avond te 8 uur, (11 Aug) zal de Heer KOUSBROEK van Gouda, in Beth-El No. 2 eene rede houden over de geheel-Onthouding. Allen welkom, en geene giften worden er verwacht.

Ondertussen werd de villa ook gewoon bewoond want in het bevolkingsregister lezen we dat er vanaf 10 augustus 1897 weer nieuwe bewoners zijn. Dat waren de leraar Ane Stegenga (1842-1911) met zijn vrouw Cornelia Kroeze (1842-19?) en stiefdochter, Dorothea Wijbrands (1882-1952).

Vanaf 6 juni 1898 woont er Arie van Klaveren (1846-?) en zijn vrouw Teuntje Bregman (1844-?).

Kort hierna komt het gezin van de Majoor der Artillerie jhr. Eduard Marius van Beijma (1843-1915) Hij was getrouwd met Maria Catharina van Outeren (1855-?). Op 10 april 1906 verhuisden ze naar Den Haag.

De inktfabrikant Otto Paul Koch (1859-?) was de volgende bewoner. Hij was getrouwd met Margaretha van Marle (1863-?)

In 1912 staat als volgende bewoner genoteerd: Jesina Juliana Kruijs (1874-1944).

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. G.W. Molleruslaan 41b - Prins Hendrikplein 8

"Villa Pertjaja"
Bouwjaar: 1925
Architect: A.J. Jansen (Gorssel)

(Voor meer gegevens, zie Prins Hendrikplein 8)

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 43-43a

Oude huisnummers: 25 - AA 217 - A 756 - A 344/4
Voorheen: "Villa Ingeborg"
Bouwjaar: ca. 1884
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Rond 1884 kwam vanuit Alphen aan de Rijn naar hier, de in 's-Hertogenbosch geboren Rijksontvanger jhr. Carel Willem Stern (1826-1911). Stern was getrouwd met de in IJzendoorn geboren Catharina Jacoba de Haas. (1838-1908). Ze hadden één dochter en drie zonen. Op 1 mei 1896 vertrekken ze naar Arnhem.

De volgende bewoonster is Margaretha Johanna van Riet, weduwe van H.H. Muntinghe. Zij heeft een zoon en dochter. Omdat er veel inwonenden zijn vermoed ik dat zij hier een pension runde.

Vanaf 1901 is de hoofdbewoner de Emeritus Predikant Frans van Leeuwen (1834) met zijn vrouw Johanna Blom (1831-) en dochter Cornelia Adriana van Leeuwen (1863-). Zij woonden hier rond 1900 al maar waren toen nog inwonend bij de vorige bewoonster.

-Extra foto, klik HIERVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 45

Bouwjaar: 1922
Architect/aannemer: H.J. Schut
Status: Karakteristiek pand

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 47 - 47² - 49

Bouwjaar: 1933
Architect: P. Schurink
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Johan Beumer

Deze drie-slag is gebouwd in opdracht van Klaas Bakels, directeur van de Bakels Stoomkoffiebranderij en Theehandel NV. Hij woonde met vrouw en twee dochters op nr. 49.
Op nummer 47 woonden de dames C. Sanders en J.H. Roessink. Op nr. 47/2; woonden T. Surink en A. Oppedijk.

Op de oude foto (uit 1954) zien we dat nr. 47/2; (de middelste woning) een naam gehad heeft. Ik lees met een loep: "Spar" en daaronder nog een woord van vier letters, dus Spar.... Wie weet hoe dit huis geheten heeft?

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 2

Voorheen: "Huis Wasa"
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

(
Voor meer gegevens, zie Deventerstraat 33)

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 4

Oud huisnummer: AA 417/2
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Oude foto: Coll. B. Meester

De bouwkundige Herman Huijskamp (1863-1950) uit de Frisolaan 7 liet in 1910 drie huizen bouwen, hoogstwaarschijnlijk naar een eigen ontwerp aan de Vijverlaan 4, 6 en 8. Deze waren bestemd voor verhuur. In 1913 en 1914 werden ze alweer verkocht.


Op 2 mei 1911 kwamen vanuit Stad Almelo de eerste bewoners. Het was het gezin van de in Zuidhoorn geboren oud-manufacturier-fabrikant Jacobus Gerhardus Fleerkamp (1869-1925) en zijn in Zutphen geboren vrouw Bernardina Jacoba Maria Greeve (1878-1954).

Het echtpaar had vijf inwonende kinderen die alle in Stad Almelo geboren waren behalve de jongste zoon, hij werd hier in Apeldoorn geboren. De kinderen waren; Theodorus Wilhelmus Jacobus Maria (1901), Everdina Anna Theodora Jozepha (1903), Anna Catharina Antonia Maria (1905), Wilhelmus Bernardus Gerardus Antonius Maria (1909) en Gerardus Wilhelmus Jozephus (1914).
Er waren zeven dienstbodes inwonend geweest. In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 14 februari 1922 werd het huis te koop aangeboden en op 20 april 1922 verhuisde het gezin inclusief dienstbode naar Leiden.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIERVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 6

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp

(Meer info, zie nummer 4.)

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 8

Voorheen: "Villa Welgelegen"
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Oude foto: Fred Schraverus

(Meer info, zie nummer 4.)

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 10

Bouwjaar: 1932
Architect: G.W. van den Beld
Status: Karakteristiek pand

Dit pand heeft ook dienst gedaan als pension onder de naam "Pension Mollerus".

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 12

Oude huisnummers: AA 429 - A 821/2
Bouwjaar: 1896
Architect: C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk Monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Het pand is gebouwd door de timmerman/aannemer G. Goossen uit de Badhuisweg. De eerste bewoner kwam op 26 april 1897 en was de in Brugge geboren Petronella Cornelia Conrad (1830-1899), zij was weduwe van de in Amsterdam geboren grondeigenaar Robert Kiderlen (1828-1885). De weduwe woonde hier met drie dochters, Petronella Johanna (1858), Henriëtte Martina Wilhelmine (1863) en Helena (1871) plus nog een dienstbode. Na het overlijden van Petronella Cornelia op 19 maart 1899 vertrokken de dochters naar Duitsland.

De volgende bewoner kwam op 31 juli 1899 en was weer een weduwe, het was de in Den Helder geboren Jansje Kissing (1848-1930), weduwe van de eveneens in Den Helder geboren Albert Vos (1844-1895). Albert was aannemer van publieke werken, vervolgens directeur van de Stoomtimmerfabriek de Zwaluw en daarna directeur en commissaris van verschillende maatschappijen te Amsterdam.
Jansje woonde hier met dochters Johanna Emma Sophie (1881), Cornelia Arnolda Maria Agatha (1885) en zoon Albert Jan (1888). Inwonend was haar moeder, Albertdina Kikkert (1814-1900), weduwe van Willem Frederik Kissing. In 1902 verhuisden ze naar de Kerklaan 47.

Op 26 juni 1902 kwam de in Amsterdam geboren pensionhouder/verpleger Jan Kühlemaijer (1875-1952) naar hier en begon hier waarschijnlijk een rusthuis. Inwonend waren de in Amsterdam geboren verpleger Abraham Philippi (1849-19?) die eerder koperslager was en zijn in Zeist geboren vrouw Heintje Willemse (1858-19?) die hier de dienstbode was. In 1903 trouwde Jan met de in Nijmegen geboren Johanna Geertruida Reijnders (1877-19?). In 1905 vertrok het echtpaar Kuhlemaijer naar de villa aan de Dennenlaan 13 waar ze het rusthuis voortzetten. In de extra foto's nog twee ansichten verzonden door Abraham Philippi.

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 14

Bouwjaar: 1916
Architect/aannemer: R.H. Willemsen
Oude foto: Jan van Burg

De bouwtekening van dit huis is weer gevonden, het is gebouwd in opdracht van de juwelier J.W. van der Meij.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 16

Bouwjaar: 1935
Architect: J.A. Heuvelink
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 18

Bouwjaar: 1935
Architect: J.A. Heuvelink
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 20

Bouwjaar: 1935
Architect: H. Verkerk
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 22

Bouwjaar: 1939
Architect: J.H. Kuijt
Status: Gemeentelijk monument
Eerste steen: klik HIER

Deze villa is gebouwd in opdracht van de in Lichtenvoorde geboren aannemer-wegenbouw Hendrikus Antonius (Harry) Jaartsveld (1893-1953). Jaartsveld was getrouwd met de in Genderingen geboren Johanna Berendina (Anna) Bongers (1894-1955), ze hadden vier zonen en een dochter. De eerste steen is gelegd op 12 april 1939 door de toen bijna 9-jarige dochter Cecilia Maria (Cilia). Op 19 oktober 1939 verhuisde het gezin van de Bas Backerlaan 9 naar hier.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 26

Bouwjaar: 1935
Architect/aannemer: J.A. van Beek

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 34

Oude huisnummers: AA 206 - A 763 - A 345/3

Op dit terrein stond eerst één villa. Vervolgens werd de villa gebruikt als kweekschool en in 1900 kwam er nog een leerschool bij.

Bouwjaar villa: 1877
Architect: Theodoor Sanders

Bouwjaar naastgelegen leerschool: 1900 (gesloopt 1963)
Architect: J. van Lokhorst

Bouwjaar Parkenschool school: 1964
Status: Gemeentelijk monument (Na-oorlogs)

De villa was in 1877 gebouwd voor de grondeigenaar/tuinman Anthoni Johan Carel van der Feen die er ook een tuinbedrijf exploiteerde. De aannemer was R. Willems die het pand bouwde voor de somma van fl. 24050,-

Op 21 december 1896 koopt Zijne Excellentie mr. Samuel van Houten, Minister van Binnenlandse Zaken, een erf, waarop een gebouw ingericht tot school en nog wat percelen, ten behoeve der Rijks Kweekschool voor Onderwijzeressen. Het Rijk betaalt 38.000 gulden voor de gebouwen en de grond, groot één hectare, twee en vijftig aren en zes en negentig centiare. De kweekschool was opgericht op 17 oktober 1896.

In 1900 kwam er een eigen Leerschool, waar de toekomstige onderwijzeressen het geleerde gelijk in de praktijk konden toepassen. De eerste directrice was Ietje Kooistra, die met name op pedagogisch gebied ook nu nog bekend is en in Apeldoorn ook voortleeft in een straatnaam. De leerlingen waren ondergebracht in kleine internaten, onder leiding van meestal één van de leraressen van de school. Er zijn een aantal ansichtkaarten, waar de "kwe(e)kjes opgesteld staan voor het huis waar ze een aantal jaren verbleven. Vanaf 1956 mochten ook jongens naar de kweekschool. In 1984 stopte de kweekschool met het opleiden tot leraar en lerares. De Leerschool was een groot gebouw in vakwerkstijl ontworpen door de Rijks-bouwkundige voor gebouwen van onderwijs J. van Lokhorst, de aannemer was F.W. Geurden. Het was een zeer omstreden gebouw volgens een artikel in de Apeldoornsche Courant van 10 februari 1900.

In 1961 waren er plannen om een nieuwe school te gaan bouwen; de oude gebouwen zouden gesloopt worden. Een brand, veroorzaakt door een verhitte kachelpijp, hielp op 8 januari 1963 wat bij het sloopwerk. Een deel van het dak en enkele klaslokalen waren niet meer bruikbaar. Op 16 september 1964 was de nieuwbouw klaar en de toen gerealiseerde gebouwen staan nu nog aan de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 34.

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 38

Oude huisnummers: 20 - AA 204 - A 762 - A 345/2
"Villa de Hermitage"
Bouwjaar: 1878
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Rijksmonument

Villa van de in Rotterdam geboren steenkoolhandelaar en assuradeur Jan Bartholomeus Hugenholtz (1837-1923). De steenkoolhandel had Hugenholtz in 1873 overgenomen van Jan Gerard Jurling en was gevestigd aan de Brinklaan 5.
Hugenholtz was weduwnaar van Jannetje Tideman (1840-1875). Ze hadden één dochter, Hillegonda Cornelia (1871) en drie zonen, Petrus Hermanus (1872), Bruno (1874) en Frederik Willem Nicolaas (1875).

Op 27 maart 1877 hertrouwd Jan met de in Woudenberg geboren Emma Victoria Hardes (1850-1930).
In 1878 betrekken ze de nieuwe villa (aan de toen nog Vijverlaan) die "De Hermitage" genoemd wordt. In dit huwelijk werden nog vier kinderen geboren; Philip Reinhard (1879), Charles James (1880), Gerarda Charlotte (1882) en Frederik Willem Nicolaas (1884). Deze laatste was later directeur van de NV Steenkolenhandel aan de Brinklaan en was vanaf 1930 woonachtig aan de Anna Paulownalaan 3.

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 40

"Sunny Home"
Oude huisnummers: AA 213 - A 761 - A 344b
Bouwjaar: Vóór 1887
Architect/aannemer: Niet bekend

Dit pand heeft heel veel overeenkomsten met de villa aan de Hoofdstraat 175, het oude pand van notaris Walter waar nu het restaurant "De Wilde Pieters" gevestigd is. Als we weten wie daar destijds het ontwerp van heeft gemaakt weten we dat ook van deze villa.

De eerste bewoners waren waarschijnlijk het gezin van de in Apeldoorn geboren timmerman Martinus van Werven (1862-1936). Wanneer zij hier precies kwamen wonen is niet genoteerd maar zeker voor 1887. Martinus was gehuwd met de in Putten geboren Willempje Meiling (1864-1939) en ze hadden drie inwonende kinderen; Tonia Woutera (1886), Wouterus Johannes (1887) en Johanna Theodora (1889).

Op 28 november 1890 kwamen de volgende bewoners, het waren de in Arnhem geboren luciferfabrikant Carl Eduard Emil Fromberg (1853-1933) en zijn in Wierden geboren vrouw Adolphine Henriëtte Putman Cramer (1854-1916). Zij hadden vier inwonende kinderen, alle in Apeldoorn geboren; Henri Guillaume (1881), Maria Gerharda Adolphine Johanna (1883), Johan Wilhelm (1885) en Emma Agathe Louise Julie (1891).

Op deze plek heeft ook nog een ijshut gestaan blijkens een artikel in de Apeldoornsche Courant van 22 april 1882. De tekst luidde als volgt:
- De deurwaarder G.W. DE ROOS te Apeldoorn zal op dinsdag 25 April 1882, des voormiddags ten elf ure, in het logement ,,De Moriaan" te Apeldoorn, publiek te verkoopen: De IJSHUT staande in het Oranjepark te Apeldoorn tusschen de Hoogere Burgerschool en het huis bewoond door den Heer Hügenholtz voor afbraak. Dagelijks te bezichtigen.

De oude villa is gesloopt t.b.v. uitbreiding van de H.B.S.

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 42

Oude huisnummers: AA 214
Bouwjaar: 1876
Architect: C.W.A. de Groot
Status: Gemeentelijk monument
De klok van het schoolgebouw valt onder Rijksmonumentenzorg
Oude foto: Han Tettenrode

Toen Thorbecke in 1863 de Middelbaar Onderwijswet invoerde bestond de mogelijkheid Hogere Burgerscholen te stichten. In Apeldoorn is dat niet gelijk gebeurd. In de gemeenteraadsnotulen staat dat in 1872 een handtekeningenlijst met 113 handtekeningen is ingediend ter ondersteuning van een voorstel van de burgemeester om ook in Apeldoorn een HBS op te richten. Nadat een plaatselijke schoolcommissie zich over de zaak heeft gebogen besloot de gemeenteraad in 1873 met 9 tegen 5 stemmen om dit voorlopig niet te doen.
Er was wel een verplichting om te komen tot oprichting van een HBS, maar daarvoor had men uitstel tot 1874.
Nadat er nogmaals tot uitstel werd besloten kwam in 1876 een initiatief van Koning Willem III om in Apeldoorn te komen tot oprichting van een HBS, waartoe hij in 1877 en 1878 een bedrag van fl. 5000,- ter beschikking wilde stellen. Aan de HBS moest dan ook een school voor bosbouw worden verbonden, waar leerlingen konden worden opgeleid voor de bosbouw in Nederlands Indi . In zijn brief gaf de koning aan, dat hij zelf de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte zou stellen en dat er bij de opening van de nieuwe spoorlijn ruchtbaarheid aan gegeven moest worden. Onder voorwaarde, dat ook het rijk subsidie zou verlenen ging de raad toen na een breedvoerige discussie op 19 mei 1876 unaniem akkoord. In juli 1876 kwam de subsidie van het rijk en konden verdere plannen worden gemaakt. Nadat de wethouders ook elders in het land b.v. in Almelo, Amersfoort en Utrecht scholen hadden bekeken werd in de vergadering van 10 november 1876 besloten de school te stichten in het villapark het Oranjepark. De koning en prins Hendrik mochten ook meehelpen een keus te maken uit de verschillende ontwerpen, waarbij de grond gepacht of gekocht zou worden van H.C. van der Houven van Oordt. Uiteindelijk werd de grond voor fl. 2349,- gekocht van H.C. van der Houven van Oordt. De bouw van de school werd voor fl. 49.999,99 gegund aan de bouwondernemer Casparus Emming. Regelmatig is vervolgens in de notulen van B&W en de gemeenteraad te lezen dat er weer over de HBS werd gesproken. Op 15 mei 1877 is b.v. nog gesproken over het plaatsen van een bliksemafleider met een platina punt en een koperen leiding van 40 meter met een roodkoperen grondplaat voor fl. 165,- en in juli 1877 zijn de wethouders met een deurwaarder nog bij de aannemer geweest omdat hij zich niet aan de termijn voor oplevering had gehouden. De opleiding voor boscultuur, die in Kerschoten zou komen is uiteindelijk niet doorgegaan omdat het Ministerie van Koloni n geen subsidie wilde geven.
Op 1 oktober 1877 vond de opening plaats in tegenwoordigheid van Koning Willem III en zijn broer Prins Hendrik der Nederlanden.
Gestart werd met een driejarige opleiding. Bij het begin van de opleiding zijn een zevental leraren geworven, waarbij gekozen kon worden uit 93 sollicitanten. Er was een leraar voor Wis- en Werktuigkunde, een leraar voor Natuurkunde en Cosmographie, voor Scheikunde en Natuurlijke Historie, voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, voor Nederlandsch en Hoogduitsch, voor Fransch en Engelsch, voor Hand- en Lijnteekenen en voor Gymnastiek. Een aantal leraren moesten ook les geven aan de lagere school en het jaarsalaris lag tussen de zestienhonderd en achttienhonderd gulden per jaar. In de loop der jaren is de school uitgebreid, in 1907 werd b.v op het dak een tekenlokaal gebouwd, dat goed te zien is wanneer je de verschillende ansichtkaarten vergelijkt die er zijn van de HBS. In 1908 zijn er aan de achterkant nog vier lokalen op de begane grond aangebouwd en in 1922 weer vier lokalen op de eerste verdieping. In latere jaren is er nog veel meer verbouwd en aan- en bijgebouwd, en er zijn ooit plannen geweest om ook de voorgevel omver te halen. maar de voorgevel uit 1877 staat er gelukkig nog steeds.

-Extra foto's, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 46

Oude huisnummers: 28 - AA 217/2
Voorheen: "Statum"
Bouwjaar: 1902
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de in Aalst geboren Jacobus Cornelis Duijfjes (1839-1936), hij woonde hier met zijn in Mijdrecht geboren vrouw Johanna Gerarda Sparnaaij (1848-1908) en zoon Jacobus. Duijfjes was kruidenier en had zijn zaak aan de Deventerstraat AA 404, dat was destijds een pandje net voor het politiebureau. In 1915 vertrok Jacobus Cornelis naar Baarn.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 50

Oude huisnummers: 30 - AA 218 - A 757 - A 344/5
"Villa Theresia" - "Parkzicht" - "Het huis in de zon"
Bouwjaar:ca. 1888
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) H. Broekhuis
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Dhr. R. Hoogstra

De eerste bewoners waren het gezin van de in Apeldoorn geboren timmerman Huibert Broekhuis (1841-1889) en zijn in Haaften geboren vrouw Commerijntje Tierant (1847-?). Ze hadden drie zonen en vier dochters. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat Huibert Broekhuis die meer panden heeft gebouwd in de Parkenbuurt ook dit huis gebouwd heeft.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER