Voor 1911: KASTANJELAAN

Raadsvergadering 22 december 1911: Straat genoemd naar twee burgemeesters: Dr. mr. Peter Marius Tutein Nolthenius burgemeester van 1864 tot 1872 en zijn zoon mr. Henri Paul Jules Tutein Nolthenius, burgemeester van 1897 tot 1910.

- Peter Marius Tutein Nolthenius (1814-1896)
- Henri Paul Jules Tutein Nolthenius (1861-1930)


Alle panden in de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 1a

Bouwjaar: 1933
Architect: P. Schurink

Gebouwd in opdracht van Theodora Heineman zij was gemachtigd door haar man, de machinist grote vaart Simon Daniël Luijtze die ten tijde van de aanvraag waarschijnlijk op zee zat.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 3

Bouwjaar: 1933
Architect: Chr. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van Anton Prins.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 5

Bouwjaar: 1934
Architect: J.A. Heuvelink

Dit huis is gebouwd in opdracht van de ambtenaar Nederlanse Spoorwegen Eduard Berend Nijhof.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 7

Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

In 1915 maakte de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte een ontwerp voor een met riet bedekte villa. De opdrachtgever was H. Pleiter jr. In 1919 is er nog een serre bij aangezet door aannemer A. Jonker en in 1920 is er nog een hekwerk gezet door de gebr. Hempenius van de Sprengenweg. In de zestiger jaren was er het rusthuis "Blier Herne" gevestigd. De huidige eigenaren hebben het huis weer voorzien van prachtige luiken!

-Extra foto, klik HIER

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 9 - 9a

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

De nrs. 9 tm. 15 zijn allemaal gebouwd door Pieter Dorrepaal. Hij was timmerman en had zijn bedrijf aan de Asselsestraat 103.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 11

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

De timmerman Pieter Dorrepaal was ook de opdrachtgever tot de bouw van dit huis.

De eerste bewoners waren de in Oostenrijk geboren koopman David Chajes (1903-2005) en zijn in Zutphen geboren vrouw Clara Dina Noach (1912-1992). Ze hadden twee dochters, het waren de in Apeldoorn geboren tweeling Peppie en Grietje (28-9-1934). In oktober 1936 verhuisden ze naar de Stationsstraat 67.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 13

Voorheen: "Cosy Corner"
Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

De timmerman Pieter Dorrepaal was ook de opdrachtgever tot de bouw van dit huis.

De eerste bewoner kwam op 25 mei 1934 en was de in Schiedam geboren Johanna Maria Ruseler (1889-1941), weduwe van Johannes Jouwersma. Johanna woonde hier met de dienstbode Hendrika Koller. In de Apeldoornsche Courant van 6 maart 1936 biedt ze de villa "Cosy Corner" te koop aan en op 28 december 1936 vertrok ze naar Amsterdam.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 15

Voorheen: "Angéle"
Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Jan F. van der Wal

De timmerman Pieter Dorrepaal was ook de opdrachtgever tot de bouw van dit huis op de hoek met de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan.

Vanaf 30 november 1934 is hier gevestigd het Rechtskundig Bureau W.F. Veerman. De eigenaar was de in Vlaardingen geboren, Willem Frederik Veerman (1886-1944). In de Apeldoornsche Courant van 6 juni 1935 bied hij dit huis te huur aan voor fl. 625,- per jaar en lezen we dat ze zelf nu een paar huizen terug op nr. 9a wonen.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 17

Bouwjaar: 1935
Architect: J.A. Heuvelink

Deze dubbel is gebouwd in opdracht van H. van Delden uit Vaasen. De andere helft staat aan de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 16.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19

Bouwjaar: 1951
Architect: Chr. ten Tuynte
Oude foto: Archief fam. Brand

Gebouwd in opdracht van Elbertus Wouter Muller. De aannemer was Cornelis S. Brand uit de Houtdwarsweg.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19a

Bouwjaar: 1965
Architect: C.M.B. van den Beld

Dhr. H. Tilman:
Bij het bekijken van de foto's van de huizen in de Parkenbuurt viel het mij op dat over mijn huis Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19a niets bekend was, althans niets vermeld werd. Ik kan wel enige aanvulling geven:
Het huis is gebouwd in 1965 door architect C.M.B. van den Beld in opdracht van J. Ruys. Ruys was wegenbouwer en had zijn kantoor in het pand Burg. Tutein Noltheniuslaan 21. Hij was, naar ik aanneem, eigenaar van het perceel waarop het pand 21 stond. Om dichter bij zijn werk te wonen liet hij zijn woonhuis tussen nrs 19 en 21 op dat perceel bouwen. Dat zal ook wel de reden zijn dat dit vrijstaande pand het nummer 19 kreeg met een A toevoeging. Later is het perceel kadastraal gesplitst in meer percelen, maar toen ik 19a in 1995 kocht, waren de erfgenamen van de heer Ruys, overleden in 1975, en mevrouw Ruys, overleden in 1995, nog steeds eigenaar van deze percelen. De architect C.M.B. van den Beld woonde op Generaal van Swietenlaan 6 volgens de gegevens op de bouwtekening en zal, naar ik vermoed, een zoon geweest van de architect G.W. van den Beld, die het pand Generaal van Swietenlaan 6 ruim 50 jaar eerder bouwde en die nog andere panden in die straat bouwde.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 21

Oude huisnummers: 7 - AA 421 - A 821/10
Bouwjaar: ca. 1900
Architect: C.M. Gardenier
Oude foto: Coll. F. Reinders

Deze villa is gebouwd in opdracht van de spekslager en boterhandelaar Jan Noteboom. Hij had zijn slagerij aan de Deventerstraat 14 (Ook een ontwerp van C.M. Gardenier). Noteboom was getrouwd met Jacomina Schokkenkamp. Ze hadden vijf zonen en een dochter. De dienstbodes waren Reintje Zoetbrood en Pietje Lambertha van Laan.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 23

Oude huisnummers: 9 - AA 422 - A 821/11
Voorheen: "Ten Anker"
Bouwjaar: ca. 1898
Architect: (waarschijnlijk) G. de Zeeuw
Oude foto: Yvonne de Vries

Deze woning is gebouwd in ca. 1898 voor Coenraad Kapteijn (1843-1909) die hier niet heeft gewoond.

De eerste bewoonster was Anna Christina Kok Ankersmit (1832-1918) weduwe van A. Liese. Zij woonde hier alleen met een dienstbode.
Na het overlijden van de weduwe moet er in de periode 1918-1921 nog een bewoner zijn geweest maar die heb ik nog niet kunnen vinden.

Vanaf 1921 woonde hier Jacobus Arnoldus Josephus van Horssen (1866-1927) en zijn vrouw Johanna Hendrika Schoevers (1870-1938). In 1923 liet Horssen aan de voorzijde een erker aanbouwen.

Yvonne de Vries: Het gezin J.J. Oltmans, kwam hier wonen in 1928 toen mijn opa J.J. Oltmans directeur werd van de Ambachtsschool in Apeldoorn. Hij kwam met zijn gezin vanuit Emmen waar hij ook directeur van de Ambachtsschool was geweest. Alle vier de kinderen, drie dochters en een zoon, bezochten de Rijksleerschool en drie kinderen de HBS aan de Molleruslaan. Na zijn pensioen is Oltmans in 1958 met zijn vrouw verhuisd naar Bussum en is de familie van de sportwinkelier W. Peeters er komen wonen. Ten tijde van Oltmans heette het huis: "Ten Anker".

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 25

Oude huisnummers: 11 - AA 422/2
Bouwjaar: 1907
Architect: F.A. Frowijn Czn.

Bouwjaar (verbouw): 1926
Architect: Jan Hage

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Veendam geboren onderwijzer Eildert Vos (1873-1940). Eildert woonde hier met zijn in Diepenheim geboren vrouw; Frederika Johanna Groenendal (1873-1947) en zoon Jan Lammert (1904).
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 27

Bouwjaar: 1919
Architect: E.J. Wissink

Gebouwd in opdracht van Teunis Bennink.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 29-31

Bouwjaar: 1921
Architect: C.L. Coster

Gebouwd in opdracht van de in Den Haag wonende architect Cornelis Leonardus Coster zelf.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 33

Oud huisnummer: AA 422/8
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: G. Jochems

Op de bouwtekening staat vermeldt dat de koperslager en loodgieter Klaas Uit den Bogaard drie (min of meer identieke) panden aan de Kastanjelaan liet bouwen, dit klopt niet helemaal. Eén staat aan de Kastanjelaan 1, een andere om de hoek op Tutein Noltheniuslaan 33 en de laatste heb ik gevonden aan de Vonderlaan 11. Daar woonde de koperslager/loodgieter zelf. Klaas had zijn zaak aan de Hoofdstraat 26.
De huidige eigenaren hebben het huis weer prachtig opgeknapt inclusief een fraai hekwerk.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 35

Bouwjaar: 1920
Architect/aannemer: M. Wijngaards

Gebouwd in opdracht van J. Esmeijer wonende aan de Regentesselaan 36. De aannemer was Martinus Wijngaards, hij had zijn bedrijf aan de Ruyterstraat 26.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 37 - 37b

Bouwjaar: 1926
Architect/aannemer: G.J. Noteboom

Gebouwd in opdracht van Gerrit Stans uit Epe.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 39

Voorheen: "Nicolette"
Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: C. Paul
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Gebouwd in opdracht van J.A. Heuvelink.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 41

Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: C. Paul
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Coda

Gebouwd in opdracht van J.A. Heuvelink.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 43

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: W. Onderstal

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 45

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: W. Onderstal

Gebouwd in opdracht van de makelaar W. Ulderink.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 47

Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: G.J. Noteboom
Status: Karakteristiek pand

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 2

"Bloemenhuis"
Bouwjaar: 1914
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk monument

Ook weer in 1911 verkocht Vloon een stukje bouwgrond aan de rustend geneesheer dr. P.J. Kloos, gelegen aan de nieuw geprojecteerde weg, de latere Tutein Noltheniuslaan. De dokter verkocht in 1912 de bouwgrond weer aan de timmerman/aannemer Gerrit Wegerif. Gerrit zette zijn zoon Henk aan het werk om daar twee woonhuizen te ontwerpen. De hele set bouwtekeningen is nog in het archief van CODA aanwezig en daar is ondermeer te zien, dat Henk ook de tuin ontwierp. Wel zijn de huizen volledig verschillend qua vorm. Het huis op de hoek van de Tutein Noltheniuslaan (2) heeft nog de naam "Bloemenhuis" meegekregen. Wanneer je nu goed kijkt zie je in de glas-in-lood ramen nog bloemen staan. Op de bouwtekening staan er nog meer aangegeven op het houtwerk. Nog niet bekend is of alle vlakken met bloemen beschilderd zijn geweest. Het zou mooi zijn wanneer die bloemen nog eens teruggebracht zouden worden. In 1913 kwam er nog een bijgebouw wat ook weer een ontwerp van Henk Wegerif was.
Bij nummer 4 zien we dat Henk daar weer met de vormen van de kozijnen speelt, ook de daklijsten lopen niet recht maar hebben een lichte kromming. Dit huis is nog grotendeels authentiek.

-Bouwtekeningen bekijken, klik HIER

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 4

Oud huisnummer: AA 354/16
Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoners van dit huis waren Karel Gerrit Jorksveld en zijn vrouw. Jorksveld was hoofd van de school aan de Mariannalaan.

-Meer info, zie Burg. Tutein Noltheniuslaan nr. 2

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 6

Oud huisnummer: AA 354/15
Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

In 1911 laat de in Wildervank geboren effectenhandelaar Herman Albert Doewes (1876-1925) de villa op nummer 6 bouwen naar een ontwerp van de architect Slijkhuis. Op de oude foto zien we zijn in Veendam geboren vrouw Sieka Jantina Eerkes (1880-1958). Ze hadden één inwonende zoon, Herman Pieter Eilt. Op 28 november 1914 vetrokken ze naar Amsterdam.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 8

Oud huisnummer: AA 354/14
Voorheen: "Villa Zonnelust"
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Karakteristiek pand
Oude foto's: Teb Marius

De bouwtekening van deze villa is weer gevonden! Het is gebouwd door de aannemer Jan Willem Wassink uit de Molenstraat die de villa voor zichzelf heeft gebouwd, waarschijnlijk voor verhuur. De eerste bewoners kwamen vanuit Zwitserland op 1 augustus 1911 en waren de in Arnhem geboren gepensioneerde koopman, Johan Christiaan Theodoor Marius (1845-1926) en zijn in Groningen geboren vrouw Jacoba Hendrika de Zaaijer (1852-1941). Na het overlijden van Johan in 1926 verhuisde de weduwe naar de Loolaan 38. Op 24 april 1928 vertrok ze naar Zeist.

-Extra foto, klik HIER

In 1938 is er een houten garage achter de villa gekomen en heeft de serre plaats moeten maken voor een erkertje zodat de auto ruimte had om in de garage te komen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 10

Bouwjaar: 1920
Architect/aannemer: J.R. van de Eeze
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de huis- en decoratieschilder Gerrit Willem Bruggink van de Ruyterstraat 36. Hij woonde hier niet zelf. Vanaf 1921 woonde hier de steenkolenagent Willem Laurens Buijs met zijn vrouw Hillegonda Cornelia Lievense.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 12

Oud huisnummer: AA 354/12
Voorheen "Trientje"
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: A. Jonker Azn.
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Martin van Koldam

Van dit huis is de bouwtekening weer teruggevonden, de bouwkundige was Abraham Jonker uit de Tulpenlaan.
Vanuit de Koninginnelaan 11 komt in 1908 het gezin van de in Startenhuizen geboren Wilko van Koldam (1854-1915). Het gezin kwam hiervoor uit Haren en hebben even een kort verblijf aan de Koninginnelaan gehad alvoor zij hier hun intrek namen. Wilko was getrouwd met de in Scheemda geboren Trientje Viswat (1857-1913), ze hadden vier inwonende kinderen; Grietje (1883), Eppo, (1884), Bouwo (1886) en Metta (1889). Na het overlijden van beide ouders verliet Grietje het huis als laatste, ze heeft nog even aan de Generaal Van Heutszlaan 15 gewoond en op 5 juni 1920 vertrok ze naar Onstwedde. Bouwo werd onderwijzer en woonde later aan de Soerenseweg 43.

In 1926 is het huis flink verbouwd door A. Mulder de toenmalige bewoner.

Martin van Koldam: Zoekend op mijn familienaam leidde Google mij naar de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan op de site van de Apeldoornse Parkenbuurt.
Zoals jullie vermelden woonde daar vanaf 1909 Wilko van Koldam met zijn vrouw op nummer 12.
Wilko van Koldam was mijn overgrootvader. Gekend heb ik hem niet. Hij overleed in 1915, 61 jaar oud. En ik ben van 1954. Wilko is geboren in 1854 in Startenhuizen. Zijn vader was smidsknecht in het naburige Garsthuizen en nam in 1856 de smederij over in Zijldijk. Het zijn plaatsnamen waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben, maar we bevinden ons dan in het noorden van de gemeente Loppersum (bekend van de gasbevingen). Al in 1861 was Wilko wees. Hij groeide op bij een oom in Usquert. In 1882 trouwde hij met zijn volle nicht Trientje, die de niet-alledaagse achternaam Viswat droeg. Wilko kocht in dat jaar de smederij in Woltersum (aan het Eemskanaal tussen de stad Groningen en Delfzijl). Wilko was een man met ambities. Hij deed mee aan tal van wedstrijden die in die tijd vaak aan landbouwtentoonstellingen gekoppeld waren en viel geregeld in de prijzen met de ploegen en andere werktuigen die hij vervaardigde. In advertenties die hij plaatste liet hij niet na daar melding van te maken. Het moet hem financieel redelijk voor de wind zijn gegaan, want al in 1907 kon hij het zich permitteren om te gaan rentenieren. Hij was toen 53.
Van het geld dat hij verdiend had, liet hij een huis bouwen in Apeldoorn, aan de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 12. Waarom Apeldoorn? Dat is een vraag waarop ik het antwoord schuldig moet blijven. Misschien speelde een zwakke gezondheid een rol bij deze keuze. In 1909 verhuisden ze na een jaar gewoond te hebben in Haren. De nieuwe woning in Apeldoorn noemde hij naar zijn vrouw: Trientje. Lang hebben ze er niet gewoond: Trientje overleed al in 1913, Wilko twee jaar later.
De foto die ik meestuur, is niet van topkwaliteit. Maar ik denk toch dat ik jullie er een plezier mee doe, De naam Trientje" is aangebracht in de top van de puntgevel. De familie zit op het terras.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 14

Oud huisnummer: AA 354/11
"De Zeeuwshe Knoop"
Bouwjaar: 1909
Architect: Chr. Wegerif
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. Fam. Puype

In 1909 gaf de beeldhouwer en tekenleraar aan de HBS, Pieter Puype (1874-1942) aan Chris Wegerif (1859-1920) opdracht een villa voor hem te bouwen. Het zou het eerste grote villa-ontwerp van Chris Wegerif worden. Hij was al actief als aannemer in Apeldoorn; hij was onder meer samen met zijn broer Gerrit de bouwer van de Grote Kerk aan de Loolaan en van de Mariakerk.
Dit huis van Chris Wegerif is een goed voorbeeld van een ontwerp met een totaalconcept, waarbij hier ook betimmeringen, haardpartij en andere versieringen in het interieur en ook de versieringen aan het exterieur deel uitmaken van het ontwerp.
Veel interieurelementen zijn nog in originele vorm aanwezig. Bij deze villa heeft ook de toekomstig bewoner Pieter Puype zich in het ontwerp kunnen uitleven met veel verwijzingen naar zijn Zeeuwse achtergrond. De naam van het huis is om onduidelijke redenen (bewust of onbewust?) verkeerd gespeld. Het schouderstuk rechts bevat de tekst "gebouwd in 1909 , de initialen PP en dezelfde gespiegelde siermotieven. In de gevel en in het interieur zijn verder veel gestileerde onderdelen van de Zeeuwse klederdracht aangebracht.
In 1913 is nog een apart atelier gebouwd, waar het atelier eerst deel uit maakte van de woning. In de topgevel van dat nieuwe atelier is nog een reliëf te zien met het gelaat van de beeldhouwer Puype.

Dit pand staat niet voor niets op de lijst van 100 best verzorgde interieurs in Nederland, in Apeldoorn en omgeving samen met Paleis Het Loo en Jachtslot Hubertus.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 18

Bouwjaar: 1926
Architect/aannemer: G.J. Noteboom

Dit huis op de hoek met de jhr. mr. G.W. Molleruslaan is gebouwd in opdracht van de in Amsterdam geboren verpleegster Martina Wilhelmina Henderike Steffhaan (1856-1951). Zij woonde hiervoor vanaf 1914 aan de Mariastraat 72. Inwonend vanaf 25 april tot 28 oktober 1921 was de in Rotterdam geboren Maria Susanna de Bel (1886-1962), zij vertrok naar Arnhem. Vanaf 7 juni 1922 kwam haar in Nieuw Amstel geboren twee jaar oudere zuster Mina Elizabeth Steffhaan (1854-1943) inwonen. Mina was actief bij de Algemene Nederlandse Vrouwen Vredebond. Martina heeft hier tot haar overlijden in 1951 gewoond.
De in Wijmbritseradeel geboren boekhouder Janke Joustra (1877) was de volgende bewoner.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 20

Bouwjaar: 1916
Architect/aannemer: R.H. Willemsen
Status: Karakteristiek pand

Deze villa is gebouwd in opdracht van de goudsmid Jan Willem van der Meij door de timmerman/aannemer R.H. Willemsen uit de Mariastraat.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 22

Oud huisnummer: AA 428/2
Bouwjaar: 1909
Architect: A. van Driesum

Gebouwd in opdracht van Pieter Steehouwer, hij woonde zelf op nr. 24 en heeft deze villa "in de tuin" laten bouwen. De eerste bewoner was het gezin van Lambertus Blom.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 24

Oude huisnummers: AA 428 - A 821/6
"Sunnie Cottage"
Bouwjaar: 1898
Architect: C.M. Gardenier
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Veenkoloniaal museum Veendam

De eerste bewoners waren het gezin van de fabrikant George Lodewijk Mulder. Ze kwamen hier op 23 januari 1899 wonen. Hij was getrouwd met Cornelia Gelina Petronella Jans. Ze woonden hier met hun kinderen en twee inwonenden.
De volgende bewoner was de weduwe Jeanne Josephine Charlotte Foreman. Zij woonde hier met zes kinderen een nichtje en de dienstbode.
Vanaf 12 november 1907 komt de in Paramaribo geboren, gepensioneerde Kapitein der Infanterie Johannes Cornelis Philippus Charlouis wonen. Hij was getrouwd met Johanna Catharina Schultz en ze hadden twee kinderen. Ook zijn schoonmoeder woonde in.

-Op de oude foto: Hendrik Enter en zijn vrouw Alida Enter-Potjewijd. Zij hebben hier gewoond van 22 april 1936 tot 11 juni 1937.

In 1942 woonde hier het gezin van de assuradeur/makelaar Jacob Harmannus van der Laan (1890-?), die een tehuis had voor jongens van buiten, blijkbaar die op o.a. op de Autotechnische School zaten.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 26

Oude huisnummers: AA 427 - A 821/7
Bouwjaar: ca. 1898
Architect:(waarschijnlijk) G. de Zeeuw
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoonster was Hendrina Elisabeth van der Jagt, weduwe van de apotheker J.A. Roelse. Zij woonde hier met haar dochter Johanna Elisabeth Roelse en haar moeder Henderina Elisabeth van der Jagt-Van der Meulen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 28-30

Oude huisnummers nr. 28: AA 426 - A 821/8
Oude huisnummers nr. 30: AA 425 - A 821/9
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: Niet bekend

Het dubbele huis aan de Tutein op nummer 28 en 30 is gebouwd in 1898 in opdracht van de hoofdonderwijzer Hendrik Pot. Hij verkocht het pand in 1928 aan de violist/muziekleraar Johan Büchele. De familie Büchele bleef er wonen tot 1982.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 32

Oud huisnummer: AA 424/6

Voorheen: "Villa Henriëtte"
Bouwjaar: ca. 1903
Architect: C.M. Gardenier
Oude foto: Coll. B. Meester

De eerste bewoners van deze villa waren het gezin van de metaalwaren fabrikant Anne F. Pijttersen. Hij was getrouwd met Margaretha Cornelia ten Oever. Ze hadden twee kinderen, een dochter Henriëtte en zoon Feike Hendrik. De inwonende dienstbode was Maria van Garderen.

-Extra foto, klik HIER

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 34

Oud huisnummer: AA 424/7
"Villa Charlotte"
Bouwjaar: 1912
Architecten: G.W. van den Beld en J.H. Wessels
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Mevr. Dijkstra-Van den Beld

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Haarlem geboren directeur van de Textiel Industrie Maatschappij (TIMA) Daniël Hendrik Honing. Hij was getrouwd met Lotje Oostwald. De naam op de gevel is afkomstig van de oudste dochter Charlotte. Hun andere dochter was Catharina. Het gezin heeft eerst op nr. 33 gewoond. Inwonend waren Johanna Maria Bimond, de zuster van Lotje; Hendrica Oostwald en Aartje Magdalena Rodijk.

-Extra foto's, klik HIER

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 36

Oude huisnummers: AA 424/3 en AA 425
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: Gebr. Hellinga
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van de onderwijzer Tjeerd Hellinga, afkomstig uit Friesland. Het huis is gebouwd door de gebroeders Hellinga uit Leeuwarden.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 38

Oud huisnummer: AA 424/2
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Gemeentelijk monument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De timmerman/aannemer Jan Willem Wassink kocht in 1908 een bouwterrein aan de Kastanjelaan, waar hij in dat zelfde jaar een door hemzelf ontworpen villa op liet bouwen; volgens de bouwtekening met een nokhoogte van 9 meter 80.
De eerste bewoners waren het gezin van Lambertus Johannes Geelhoedt. Hij was getrouwd met Neeltje Johanna Jurrij en ze hadden één zoon, Jan Michiel. De inwonende dienstbode was Bertha Bannink.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 40

Oude huisnummers: AA 424 - A 821/32
Bouwjaar: 1901
Architect: (Zeer waarschijnlijk) C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoner was de machinist Frederik Adolf Petri.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 42

Oud huisnummer: AA 423/10
Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 42²


Bouwjaar: 1922
Architect/aannemer: G.J. Noteboom

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 44

Oud huisnummer: AA 423/11
Bouwjaar: 1905
Architect: C.M. Gardenier
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 46

"Avelon"
Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Marquerite van Delft

Dit huis is gebouwd in opdracht van Johan Joost Top. Hij is koetsier van hare majesteit de koningin geweest en woonde hiervoor aan de Korteweg.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 48

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 50

Voorheen: "Villa Agnes"
Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis

Op 24 augustus 1911 kreeg Abraham Eerkes van B&W toestemming om een huis te bouwen naar een ontwerp van J.D. Slijkhuis. Op de bouwtekening staat op de gevel "Villa Agnes" te lezen.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 52

Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

In een Erica-gids van 1912-1913 staat dat nr. 52 nog in aanbouw is.Mogelijk waren ze niet de eerste bewoners maar op 26 maart 1914 kwam vanuit Utrecht het gezin van de in Groningen geboren handelsreiziger, Jacob Albronda (1876-1950) en zijn eveneens in Groningen geboren vrouw Anna Barkman (1876-1967). Ze woonden hier met drie kinderen; Jacob, Jantine en Jan-Willem. Inwonend was ook de vader van de heer des huizes, Jacob Albronda sr. (1846-1921). De dienstbode was Maria Geertruida Esmeijer (1898). Op 9 april 1918 vertrok het gezin naar Utrecht.

De oude foto is gemaakt tussen 1939 en mei 1942 in de tijd dat de familie Mulder hier woonde.

Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 54

Voorheen: "Villa Giena"
Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Borger geboren Gerchiena (Giena?) Roelfs Slim (1865-1923), zij was weduwe van Barend Godthelp. De weduwe woonde hier met haar in Onstwedde geboren zoon Barend Egbert Melchior Godthelp (1902-19?). Zoon Barend heeft hier in ieder geval tot in de oorlogsjaren gewoond.