In 1970 kwam bij B&W een verzoek binnen om de Kerklaan de naam Verzetstrijderslaan te geven als herinnering aan de verzetstrijders uit de tweede wereldoorlog. In het kader van het komende vijfde lustrum van de herdenking van de bevrijding achtte een aantal plaatsgenoten dit wenselijk. De commissie naamgeving stelde voor om het Raadhuisplein zo te noemen, maar B&W kwamen met een wijzigingsvoorstel om het Sophiaplein, Verzetstrijdersplein te noemen. Op 16 april 1970 kwam de commissie naamgeving met een nieuw voorstel om de omgeving van Marialust de naam Verzetsstrijderspark te geven, ook omdat toen gedacht werd dat in Marialust een representatief centrum zou worden gevestigd.

In de raadsvergadering van 23 april 1970 werd dit voorstel besproken. Een raadslid vroeg nog of Marialust een historische naam was, ze vond de benaming Verzetsstrijderspark een naar woord. De villa zou Marialust blijven heten, het park eromheen heeft nooit een naam gehad werd nog gememoreerd. De raad besloot uiteindelijk conform het laatste voorstel om de omgeving van Marialust de naam Verzetstrijderspark te geven.
De laatste adressering van de villa Marialust was Generaal van Heutszlaan 130, daarvoor is het ook nog van der Heydenlaan 64 geweest.


Alle panden in het Verzetsstrijderspark zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het park vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Verzetsstrijderspark 2

Oud adres: Van der Heijdenlaan 62
Bouwjaar: 1931
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Ben van Werven

Deze villa is gebouwd in opdracht van de notaris Benjamin van Drimmelen die kantoor hield aan het Raadhuisplein 3. Christiaan ten Tuynte heeft de villa ontworpen en de aannemer was de timmerman Jan Willem van Werven uit de Asselsestraat. Op de oude foto zien we het pand in aanbouw. Geheel rechts de aannemer Jan Willem van Werven. De jongen met de hond is Kees van Drimmelen, de zoon van de notaris.

Verzetsstrijderspark 10

Oude adressen en huisnummers: Van der Heijdenlaan 64 - Van Heutszlaan 130 - AA 199 - A 667 - A 313 - 252
"Villa Marialust"
Bouwjaar ca: 1825
Status: Rijksmonument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De in Amsterdam geboren rentenier Jan Hendrik Ameshoff (1794-1873) kocht in 1824 de papierfabriek De Vlijt van de in Haarlem geboren Johannes Hermanus Gunning (1768-1853). Ameshoff heeft rond 1825 de oude villa af laten breken en daarvoor in de plaats de huidige villa Marialust laten bouwen, toen ook nog bekend onder de naam De Vlijt.
In 1843 verkocht hij de papierfabriek met het landgoed aan de koperfabrikant Willem Hendrik de Heus. Deze verkocht in 1852 het landgoed aan de familie Brewer, waarbij De Heus eigenaar bleef van de fabriek. Omdat de fabriek de naam De Vlijt bleef houden gaf de familie Brewer de naam Maria's Lust aan het landgoed; de vrouw van Brewer heette Maria en ook twee van zijn dochters hadden Maria als een van hun namen.
Brewer verkocht het landgoed Maria's Lust in 1855 aan Rene de Fielliettaz Goethart. De laatste begon met de ontginning van het landgoed en verkocht het via een veiling in 1884 aan de NV de Olster Steenfabrieken. Deze NV, waarvan H.C. van der Houven van Oordt ook aandeelhouder was, begon het landgoed als villapark te exploiteren. Van der Houven van Oordt is ook nog eigenaar/bewoner van de villa geweest, tot hij het in 1892 verkocht aan de familie Van Haersma de With. Deze familie verkoopt de villa in 1916 aan de fabrikant Prakke. Deze verkoopt de villa in 1924 aan een bouwmaatschappij welke het landgoedje wil exploiteren voor villabouw. Omdat dit niet lukte werd de villa met omliggende grond verkocht aan de gemeente. De gemeente verhuurde de villa aan verschillende instanties en van 1975 tot 1993 werd Marialust Museum.

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Verzetsstrijderspark 14

Koetshuis
Bouwjaar: 1844
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijkmonument

Op 5 augustus 1844 is de eerste steen gelegd door Marie de Heus, de 8-jarige dochter van de koperfabrikant H.W. de Heus.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Verzetsstrijderspark 16-18

Oud adres: Van der Heijdenlaan 66
Bouwjaar: 1931
Status: Gemeentelijkmonument

Verzetsstrijderspark 30

Oud adres: Van der Heijdenlaan 70
Voorheen: "Bendogerit"
Bouwjaar: 1929
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Karakteristiek pand
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Dit woonhuis is gebouwd in opdracht van Engel Douwes Dekker en droeg destijds de naam "Bendogerit".

Dit landhuis, zoals het op de bouwtekening is genoemd, heeft een symmetrische opzet, waarbij de symmetrie wat wordt doorbroken door de grote serre aan de linkerkant, welke wel origineel is. Markant element van dit huis is de spitse topgevel tegen de voorgevel, waarbij aan weerskanten erkerachtige uitbouwen zijn te zien die weer zijn verbonden met het hoofddak, gedekt door fraaie geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. Bij dit huis is de deurpartij midden in de voorkant geplaatst, waardoor de symmetrie van de zijvleugels zo mooi opvalt. Samen met de andere huizen van de architect Christiaan ten Tuynte aan de Generaal Van Heutszlaan 90-94, 102-112, 120 en Verzetstrijderspark 2 is deze villa een goed voorbeeld van de architectuur uit de dertiger jaren, die vanwege de nuchtere opzet en de sobere detaillering van de ontwerpen ook wel de zakelijke architectuur genoemd. Deze kenmerkt zich door veel gebruik van baksteen, grote vensters en vaak hoge kappen met grote houten overstekken en brede dakgoten. Samen met Verzetstrijderspark 2 staat deze villa op de lijst van 'karakteristieke' panden van de gemeente Apeldoorn.

-Extra foto, klik HIER