Raadsvergadering 25 juli 1919: De (oude) Vijverlaan wordt gewijzigd in Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan.
Raadsvergadering 20 januari 1925: De nieuw aangelegde laan, loopende van Frisolaan tot Kerschotenscheweg, genoemd Vijverlaan.

Vijverlaan bewoner Joop Schravesande heeft naar aanleiding van een gastenboekbericht op deze site besloten om het één en ander uit te zoeken wat betreft de geschiedenis van deze laan met zijn bewoners. Hij heeft daar onderzoek naar gedaan en diverse oud-bewoners geinterviewd.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Vijverlaan dan kunt u mailen met Joop Schravesande. joopschravesande@gmail.com


Alle panden in de Vijverlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's van het straatbeeld vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Vijverlaan 7 - 9

Bouwjaar: 1953
Architect: H. Berkhoff
Oude foto: Klaas Posthumus

Op de plek waar nu de nrs. 7 en 9 staan heeft eerder een bungalow gestaan die genummerd was als nr. 9. Deze was in 1953 gebouwd in opdracht van de technisch-ambtenaar F. Posthumus. De architect was H. Berkhoff uit de Deventerstraat en de aannemer was Wissink uit de Schoolstraat. Posthumus woonde hier met zijn vrouw, zoon Klaas en dochter Aukje.

De huidige woningen zijn uit 1990 en zijn ontworpen door architect Schröder.

Vijverlaan 11

"Fermate"
Bouwjaar: 1936
Architect/bouwkundige: G.L. Toekamp Lammers
Oude foto: Johan Maes

Dit huis is ontworpen door de gepensioneerde technisch ambtenaar Godfried Lodewijk Toekamp Lammers. De tekeningen werden niet goed genoeg bevonden en zijn herzien door de architect Albert Christiaan Buitenhuis. Toekamp Lammers heeft hier nooit gewoond maar verkocht het huis aan Otto Weinberg uit Baarn.

Otto Weinberg verhuurde het huis vanaf 1 mei 1937 aan zijn zus, Ida Weinberg (1879) en zwager, Samuel Weinberg (1874). Zij waren een Joods echtpaar afkomstig uit Duitsland waar het ze waarschijnlijk te heet onder de voeten werd. Ze hadden drie zonen, Hans, Kurt en Willie Carmi. De ongetrouwde zoon Kurt was kok en heeft een tijd ingewoond. Voor de oorlog kwam er ook een nichtje van Samuel wonen, Rosa Spiegel (1931), haar moeder heette Ruth Weinberg en was een zus van Samuel. Rosa kwam in 1939 naar Nederland. Er is een briefwisseling bekend waarin Samuel verklaart haar in huis te willen nemen. http://www.dokin.nl/deceased-children/rosa-spiegel-born-2-jan-1931
In 1943 is het op leeftijd zijnde echtpaar afgevoerd naar Theresienstadt. De zoon zat ondergedoken in de buurtschap Wenum. Een echtpaar (zij was Duitse) betrok de woning. Hij was rector van het gymnasium. Op 6 september 1944 "dolle dinsdag" vluchtte dit echtpaar. In 1944 heeft in dit huis ook tijdelijk een evacué uit Arnhem gehuisvest gezeten.
Samuel en Ida hebben de oorlog overleefd en kwamen na de oorlog weer terug naar de Vijverlaan. Met Rosa liep het niet goed af, zij werd in november 1942 vermoord in Auschwitz.
In 1947 overleed Samuel en in 1950 vertrok Ida naar een rusthuis. De naam "Fermate" op de gevel is mogelijk al afkomstig van Samuel en Ida Weinberg maar dat is niet zeker.

De volgende bewoner was de gemeente-secretaris J. Poort, hij woonde hier waarschijnlijk met twee zonen.

Van januari 1956 tot en met september 1961 woonde hier het gezin van Henk Maes. Henk was chef bij Radefa, een aluminium-kozijnenfabriek aan de Hoenderparkweg. Hij was gehuwd met Juul Maes-Van Seventer en ze hadden drie zonen, Peter, Hennie en Johan. Op de oude foto hieronder (winter van '57-'58) zien we moeder Juul met haar jongste zoon Johan voor het huis.

Na Maes kwam het gezin van de P.T.T. monteur Willem Leendert Suurland, ze kwamen uit Indonesië, hij had daar een functie bij de Shell en ze zijn later verhuisd naar de Jachtlaan.

Vervolgens het gezin van Gerrit Werff, ze hadden één dochter en hadden een comestibleszaak aan de Deventerstraat.
Philip Albert Stenger en fam. J. van der Veen (vanaf 1975 tot 1995).

Vijverlaan 13

Bouwjaar: 1934
Architect: J.A. Heuvelink
Oude foto: Joop Schravesande

Het huis is gebouwd in opdracht van Andries van Kampen, aannemer aan de Sprengenweg 56. De eerste bewoners waren het gezin van Hartger Hendrik Broekhuis die het huis kocht van Van Kampen. Broekhuis was ambtenaar bij de P.G.G.M. Hij was getrouwd met Jaantje Zwiers en ze hadden twee zonen; Peter en Hendrik. Zij hebben hier gewoond van 28 augustus 1935 tot 1973.
Ericagids 1950-1951: Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afdeling Apeldoorn, Vijverlaan 13.

In 1973 woonde hier J.C. Eykelboom, vervolgens in 1979 W.R. Karreman, daarna de internist Van Gelder en vanaf 1985 de familie Schravesande.

Peter Broekhuis: Op 13 april 1945 moesten wij de kelder in. De Canadese troepen waren vanuit het oosten al dichtbij genaderd. In de kelder hebben we gezeten tot in de loop van 17 april. Mijn vader had de kelder goed beveiligd door er buiten een zware balkenschot voor het kelderraam te plaatsen. De spijlen had hij er al uitgehaald opdat wij er eventueel via deze opening eruit konden. Wij met ons vieren zaten erin alsmede een buurvouw met dochter en een evacué uit Arnhem.
Er vlogen kogels en granaatscherven door de kamers. Ramen waren eruit en daar kwamen later broeikas-ramen voor in de plaats. Maar we hebben het gered.

Joop Schravesande: In de zomer van 2012 heb ik bij het opknappen van onze kelder enkele planken van de muur verwijderd met het plan om deze af te schuren. Buiten ontdekte ik echter op één van de planken een in potlood geschreven tekst die als volgt luidde: "13, 14, 15, 16 en om 4 uur bombardement" en nog een soortgelijke tekst die niet helemaal goed te lezen was.

Dit spoorde volledig met het verhaal van Peter Broekhuis over het schuilen in de kelder tijdens de bevrijdingsgevechten in april 1945. De planken heb ik natuurlijk niet meer geschuurd! Deze stille getuige blijft voorlopig bewaard.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 2

Bouwjaar: 1973
Architect: W. Haye-Westendorp (Hoog-Soeren)

Gebouwd in opdracht van H.R. Buys.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 4

Bouwjaar: 1953
Architect: M. Oostlander (Gorinchem)

Gebouwd in opdracht van I. van der Weij, gepensioneerd hoofd van de Mulo in Buitenpost. De aannemer was G. Veeneman uit de 1e Wormenseweg 141/2. Na Van der Weij was mevr. M. van de Nieuwendijk de volgende bewoner. Na 1977 kwam J. Hogeboom er te wonen (woonde daarvoor op nr. 8 en nr. 6).
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 6

Bouwjaar: 1977
Architect: J. van der Weerd

Gebouwd in opdracht van J. Hogeboom. Het gezin Hogeboom woonde eerst op nr. 8 en lieten nr. 6 bouwen in de tuin. Van de vier kinderen heeft alleen Annet hier nog een paar jaar gewoond. Anneke is jong gestorven en Boeli heeft vele jaren later een relatie gekregen met buurvrouw Mattie van de Nieuwendijk en heeft samen met haar nog op nr. 4 gewoond. De volgende bewoner was de notaris H. Dijkstra.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 8

"Ons Plekje"
Bouwjaar: 1933
Architect: F.H. Doorn
Eerste steen: klik HIER

Dit huis is ontworpen door architect Frederik Hendrik Doorn van de Binnenweg 6 in opdracht van Piet Kijf. Piet Kijf was drukker en uitgever van "Kijf's Nieuws- en Advertentieblad", hij woonde hier met zijn vrouw Jennigje de Vries, zoon Hendrik en drie dochters, Gezina, Catharina en Jacoba Hendrika. Kijf had zijn drukkerij aan de Marktstraat 24 (de naam staat weer op het pand) Rond 1970 is "Kijf's Nieuwsblad" overgegaan naar Wegener en is het "Apeldoorns Stadsblad" geworden.

In 1957 kwam de predikant G.W. Rijksen. In 1971 waren de bewoners het gezin van Boeli Hogeboom. Boeli was getrouwd met Anneke en ze hadden vier kinderen, Wim, René, Carolien en Annet. In 1977 verhuisden ze naar nr. 6 waar ze een nieuw huis hadden laten bouwen.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 10

"Unicum"
Bouwjaar: 1936
Architect: T.G. Slijkhuis

Gebouwd in opdracht van J.M.E. Meijer van de sigarenhandel aan de Koninginnelaan 88. De familie Meijer woonde er niet zelf maar verhuurde het pand aan het gezin van de landmeter Petrus Jacobus Kuipers. Hij kwam hier op 20 juli 1936 wonen met zijn vrouw Amelia Louisa en twee kinderen.
In 1939 kwam het gezin van de betonwarenfabrikant Herman Anne Heins Donswijk hier wonen. Hij was getrouwd met Hermina Johanna Schut en ze hadden één dochter, Berendina Frederika. In de jaren '50 hebben zij het huis van Meijer gekocht.
Na 1963 woonde er de fam. Harmsen van de Vliet en vanaf 1975 de fam. J. Voerman.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 12

Bouwjaar: 1976
Architect/aannemer: W. van de Lugt

Gebouwd in opdracht van de technisch directeur H.A. Elting.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Vijverlaan 14

Bouwjaar: 1931
Architect: G.W. van den Beld

Dit was het eerste huis in de straat en is gebouwd in opdracht van de in Duitsland geboren Franz Marie Janssen. Janssen was hoofdvertegenwoordiger van Edy Emaille in Dieren en was getrouwd met Friederika Hedwig Knoll en ze hadden één zoon en drie dochters. Ze kwamen vanuit de Mariastraat 65 op 15 oktober 1931 naar hier.

In de oorlog was Janssen lid van de NSB en is in september 1944 gevlucht. Eind 1944 woonde hier volgens de adresboeken het gezin van ds. J.H. van Grieken (Evacués uit Arnhem?). In Erica 1948-'49 vinden we J. Poort, hij was werkzaam als commies bij de gemeente Apeldoorn. (Later woont Poort op nr. 11) Na de oorlog is Janssen berecht en kwam na het uitzitten van zijn straf rond 1950 hier weer terug. Volgens Erica 1950/1951 woonde boekhandelaar Helmer in. Later, (Erica 1963) kwam de verpleegster mevr. Heemskerk in huis. Janssen is later met haar getrouwd en na zijn overlijden bleef zij er wonen tot 1986.

Vijverlaan 16

Bouwjaar: 1932
Architect/aannemer: W. Eilander
Oude foto's: Dhr. D.L. Deinum

Gebouwd in opdracht van de schilder Gerrit Jan Gerrits door aannemer Willem Eilander van de 1e Wormenseweg 190. Gerrit Jan Gerrits woonde hier met zijn vrouw Aaltje Schenk, en dochters Johanna Carolina en Herodina Engelbertha.
In de oorlog was Gerrits net als de buurman van nr. 14 ook lid van de NSB en is gevlucht in september 1944.
Eind 1944 heeft hier ook een evacué uit Arnhem gezeten. De Ericagids 1948/1949 vermeldt de monteur J. Sanderse. Ook Gerrits is na de oorlog berecht en kwam rond 1950 weer terug in deze woning. Hij heeft hier tot eind jaren '60 gewoond.

-Extra foto's, klik HIER